Semináře v roce 1998

  • Hodnocení proliferační aktivity myelomových buněk (Martin Klabusay)
  • Autologní transplantace & aktivace imunokompetentních buněk (R. Hájek)
  • Výsledky myeloablativní léčby relapsu myelomu - přehled a výsledky našeho pracoviště (M. Krejčí, Z.Adam)
  • Dvouleté hodnocení studie 4W (všichni + spolupráce s ostatními centry)
  • Bifosfonáty v léčbě myelomu (Andrea Křivanová)
  • Beta 2 mikroglobulin - prognostický význam u nemocných s myelomem (Zdeněk Adam)
  • Pokroky v imunoterapii nemocných s mnohočetným myelomem a dalšími s hematologickými mclassitami (Roman Hájek)
  • Přehled klinických studií organizovaných CMGSoučasný stav a možnosti spolupráceZajímavé kazuistiky (Zdeněk Adam, Andrea Křivanová, Markéta Krahulová, Michal Doubek)
  • Flowcytometrické sledování nemocných s MM (Martin Klabusay, Michal Doubek)
  • Činnost CMG v roce 1998 (všichni)

PLÁN SEMINÁŘŮ MYELOMOVÉ SKUPINY PŘI INTERNÍ HEMATOONKOLOGICKÉ KLINICE FN BRNO BOHUNICE PRO ROK 1998
DATUM SPONZOR TÉMA
LEDEN
(12.1.1998)
Roche Hodnocení proliferační aktivity myelomových buněk
(Martin Klabusay)
ÚNOR
(10.2.98)
W-Lederle Autologní transplantace & aktivace imunokompetentních buněk
(R. Hájek)
BŘEZEN
(10.3.1998)
GlaxoWellcome Výsledky myeloablativní léčby relapsu myelomu - přehled a výsledky našeho pracoviště
(M. Krejčí, Z.Adam)
DUBEN
(bude určeno)
Cilag Dvouleté hodnocení studie 4W
(všichni + spolupráce s ostatními centry)
KVĚTEN
(12.5.1998)
Schering Bifosfonáty v léčbě myelomu
(Andrea Křivanová)
ČERVEN
(9.6.1998)
Cilag Beta 2 mikroglobulin - prognostický význam u nemocných s myelomem
(Zdeněk Adam)
ZÁŘÍ
(8.9.1998)
Novartis Pokroky v imunoterapii nemocných s mnohočetným myelomem a dalšími s hematologickými mclassitami
(Roman Hájek)
ŘÍJEN
(13.10.1998)
GlaxoWellcome Přehled klinických studií organizovaných CMG
Současný stav a možnosti spolupráce
Zajímavé kazuistiky
(Zdeněk Adam, Andrea Křivanová, Markéta Krahulová, Michal Doubek)
LISTOPAD
(10.11.1998)
Cilag Flowcytometrické sledování nemocných s MM
(Martin Klabusay, Michal Doubek)
PROSINEC
(8.12.1998)
Schering-Plough Činnost CMG v roce 1998
(všichni)

Semináře se konají zpravidla každé druhé úterý v měsíci ve 14.30 hod v posluchárně ve 14. patře. Schůzky myelomové skupiny každé úterý v 14, 30 hod.

22. 1. 1998