Semináře v roce 1999

  • Ortopedická problematika léčby mnohočetného myelomu a s tématem související kasuistiky (R. Chaloupka, Z. Adam)
  • Předběžná analýza dlouhodobých výsledků studie 4W (Marta Krejčí, Roman Hájek, Zdeněk Adam)
  • Nové poznatky v léčbě mnohočetného myelomu - zprávy z EBMT 1999 (M.Krejčí)
  • Program "T2-model" - přehled prvních výsledků nemocných ve skupinách ( mini-alogenní transplantace, aktivace štěpu IL-2, bifosfonáty) a plán dalších studií (R. Hájek)
  • Vinorelbin-Dexametazon v léčbě prvního nebo druhého relapsu (progrese) mnohočetného myelomu. Hodnocení v rámci mezinárodní studie (Andrea Křivanová)
  • Novinky v léčbě MM, část 1. - přehled + imunoterapie (Stockholm 1999, VII. Int. Workshop on Multiple Myeloma (R. Hájek)
  • Parametrické zadání onkol. dekursu u nemocných s MM + navazující seminář UOC v 15.30 obecný
  • Novinky v léčbě MM, část 2. - transplantace (Stockholm 1999, VII. Int. Workshop on Multiple Myeloma (Z. Ráčil)
  • Mikulášský seminář, prezentace studie 4W, hodnocení CMG v roce 1999 (všichni)

PLÁN SEMINÁŘŮ MYELOMOVÉ SKUPINY PŘI INTERNÍ HEMATOONKOLOGICKÉ KLINICE FN BRNO BOHUNICE PRO ROK 1999
DATUM SPONZOR TÉMA
ÚNOR
(16.2.1999)
Roche Ortopedická problematika léčby mnohočetného myelomu a s tématem související kasuistiky
(R. Chaloupka, Z. Adam)
BŘEZEN
(9.3.1999)
GlaxoWellcome Předběžná analýza dlouhodobých výsledků studie 4W
(Marta Krejčí, Roman Hájek, Zdeněk Adam)
DUBEN
(13.4.1999))
Schering Nové poznatky v léčbě mnohočetného myelomu - zprávy z EBMT 1999
(M.Krejčí)
KVĚTEN
(11.5.1999)
Novartis Program "T2-model" - přehled prvních výsledků nemocných ve skupinách ( mini-alogenní transplantace, aktivace štěpu IL-2, bifosfonáty) a plán dalších studií
(R. Hájek)
ČERVEN
(8.6.1999)
Cilag Vinorelbin-Dexametazon v léčbě prvního nebo druhého relapsu (progrese) mnohočetného myelomu. Hodnocení v rámci mezinárodní studie
(Andrea Křivanová)
ZÁŘÍ
(14.9.1999)
- Novinky v léčbě MM, část 1. - přehled + imunoterapie (Stockholm 1999, VII. Int. Workshop on Multiple Myeloma
(R. Hájek)
ŘÍJEN
(12.10.1999)
Pharmacia/Upjohn Parametrické zadání onkol. dekursu u nemocných s MM + navazující seminář UOC v 15.30 obecný
LISTOPAD
(9.11.1999)
Asta Medica Novinky v léčbě MM, část 2. - transplantace (Stockholm 1999, VII. Int. Workshop on Multiple Myeloma
(Z. Ráčil)
PROSINEC Schering-Plough Mikulášský seminář, prezentace studie 4W, hodnocení CMG v roce 1999
(všichni)

Semináře se konají zpravidla každé druhé úterý v měsíci ve 14.30 hod v posluchárně ve 14. patře. Schůzky myelomové skupiny každé úterý v 14, 30 hod.

1. 1. 1999