XIII. workshop mnohočetný myelom a roční setkání České myelomové skupiny.

Ve dnech 10. - 11. dubna 2015 proběhl již XIII. Národní workshop Mnohočetný myelom a roční setkání České myelomové skupiny.

  10.4.2015, 8:30 — 11.4.2015, 16:30
 Mikulov

V letošním roce poprvé udělila Česká myelomová skupina v rámci slavnostního zahájení Čestné uznání prof. Otty Kahlera zahraničnímu hostovi, prof. Dr. Heinzu Ludwigovi z Vídně, za dlouhodobou spolupráci s lékaři České republiky v oblasti diagnostiky, léčby a výzkumu mnohočetného myelomu.

V sobotu dopoledne jako tradičně probíhalo současně pracovní setkání odborných sekcí – cytogenetické a genomické, biochemické a flowcytometrické a s jejich závěry byli všichni přítomní seznámeni. Workshop doplnily jako obvykle samostatné edukační bloky.

K vysoké úrovni programu přispěla také přednáška zahraničního hosta prof. Dr. Christiana Buskeho z Institute of Experimental Cancer Research & Department of Internal Medicine III, University Hospital Ulm. Ve své přednášce se zaměřil na současné léčebné přístupy k Waldenströmově makroglobulinémii.

Pátek 10.4.2015

Edukační blok předsednictva CMG - analýzy projektů a klinických studií

Výzkumné projekty a aktuální analýzy (V. Maisnar/ R. Hájek/ V. Ščudla)
Projekty HevyLite – aktuální stav (T. Pika/ V. Maisnar)
Nový stratifikační model pro MGUS/SMM (V. Sandecká)
miRNA a extramedularní MM (S. Ševčíková/ R. Hájek)
Detekce MRD z periferní krve (S. Ševčíková/ R. Hájek)
NGS analýza u MGUS a MM (A. Mikulášová)
Analýza u amyloidóz, hereditárních amyloidóz (Z. Kufová)
Genomické analýzy u Waldenströmovy makroglobulinémie (Z. Kufová)
Typizace amyloidu pomocí hmotnostní spektrometrie (D. Holub)
Klinické studie MM v ČR – aktuální přehled (E. Gregora)
Klinické studie v kooperaci EMN a CMG (A. Janotová)
Klinické studie u amyloidózy a Morbus Waldenström (A. Janotová)
Zhodnocení guidelines (MM, AL, WM) (Z. Adam/ M. Krejčí)

Nové výzkumné projekty pro rok 2013-15

ČÁST 1: PREKLINICKÉ PROJEKTY
Přehled preklinických výzkumných projektů (S. Ševčíková)
Nové potenciální projekty

ČÁST 2: KLINICKÉ PROJEKTY
SMM klinická studie
Low density CT (R. Hájek)
Prospektivní validační studie pro red flag pro amyloidózu u MGUS (R. Hájek)
Nové potencionální projekty

Edukační blok výzkumných sester a datamanažerek

Pracovní setkání se zástupci klubu pacientů

Edukační blok: Nové možnosti léčby mnohočetného myelomu imunomodulačními léky v ČR

Udržovací léčba lenalidomidem 2015 – Homér, EMEA, SÚKL, Dostojevskij (I. Špička)
Lenalidomid u rezistentního pacienta s MM a význam dlouhodobé léčby - kazuistiky (J. Straub)
Výsledky léčby LP Revlimid v ČR - aktuální výstupy z RMG (V. Maisnar)
První rok léčby mnohočetného myelomu LP Imnovid v České republice (L. Pour)
Lenalidomid v léčbě nově diagnostikovaných nemocných s Mnohočetným myelomem: budeme používat režim Rd nebo RMP? (R. Hájek)
Slavnostní zahájení proběhlo tradičně v Nástupním sále a na úvod vystoupila Základní umělecká škola Mikulov.
Vyzvaná přednáška: Current and future developments in multiple myeloma: Is cure on the horizon (prof. Dr. Heinz Ludwig, Vídeň)

Sobota 11.4.2015

Roční zasedání České myelomové skupiny, z.s.

Výroční zpráva (R. Hájek)
Zpráva revizní komise (M. Krejčí)

Genomika u MM a MGUS - zasedání pracovní skupiny

Nové markery u mnohočetného myelomu (S. Ševčíková)
Mimobuněčné DNA u mnohočetného myelomu (V. Kubaczková)
Detekce translokací MM pomocí qPCR (L. Sedlaříková)
Signalizace UPR u MM (L. Bešše)
Detekce mutací u Waldenströmovy makroglobulinémie (Z. Kufová)
Aktuální problémy cytogenetických a genomických vyšetření pacientů s MM a MGUS v roce 2015 – panelová diskuze

Flow cytometrie u monoklonálních gamapatií - zasedání pracovní skupiny

Standardizace analýz u monoklonálních gamapatií (MG) (L. Říhová /P. Všianská/R. Bezděková)
Zpracování vzorků pro flow cytometrickou analýzu MG (R. Suská)
Stanovení minimální reziduální nemoci (MRN) u léčených pacientů s MM (P. Všianská)
Detekce cirkulujících plazmocytů (R. Bezděková)
Význam průtokové cytometrie pro stanovení extramedulárního postižení u MG (L. Říhová)
Uplatnění průtokové cytometrie u AL amyloidóz (J. Filipová)
Příspěvky účastníků a diskuze

Biochemická problematika u mnohočetného myelomu- zasedání pracovní skupiny

Přínos vyšetření Hevylite - stav 2015 (P. Lochman)
Analýza posledního roku EHK SEKK gamapatie (J. Vávrová)
Diskuze na téma "Úskalí laboratorních postupů a interpretace výsledků"

Klinická část: Edukační blok I

Myelomová kostní nemoc – úvod (V. Ščudla)
Low-dose CT skeletal survey (L. Lambert, L. Šimáková, J. Hořejš, I. Špička)
Současné postavení PET-CT v diagnostice a monitorování mnohočetného myelomu (J. Bačovský, M. Mysliveček)
Celotělová zobrazení u mnohočetného myelomu – WB-MRI, LD-CT, PET/CT – které z nich použít? (J. Minařík, J. Hrbek, P. Puščiznová, T. Pika, J. Bačovský, M. Heřman, V. Ščudla)
Algoritmus operací mnohočetného myelomu a solitárního plazmocytomu páteře (L. Hrabálek, J. Minařík, J. Bačovský, V. Ščudla)
Současné možnosti miniinvazivní perkutánní léčby u nemocných s mnohočetným myelomem (P. Ryška, J. Jandura, T. Kvasnička)

Klinická část: Edukační blok II

Léčba dle guidelines a na pojišťovnu (J. Straub)
Doplněk guidelines (M. Krejčí)
Carfilzomib (L. Pour)
Bortezomib a ixazomib (R. Hájek/T. Jelínek)

Výzkumná část a zprávy z laboratorních pracovních skupin

Zpráva genomické pracovní skupiny (S. Ševčíková)
Zpráva flowcytometrické pracovní skupiny a interpretace flowcytometrických vyšetření (L. Říhová)
Zpráva biochemické pracovní skupiny a interpretace vybraných biochemických vyšetření u MM (P. Lochman)
Detekce zbytkového nádorového onemocnění u MM (S. Ševčíková/P. Všianská)

Klinická část: Edukační blok III – „Morbus Waldenström“

Introduction (R. Hájek)
Modern treatment strategy in Morbus Waldenström (Ch. Buske, Ulm)
National Gudelines for Morbus Waldenström (Z. Adam)
Modern diagnostic set and differential diagnostic issuae – what you should know about Morbus Waldenström? (M. Kaščák)
National registry of WM - pilot data from RMG of Czech Myeloma Group (L. Pour)
Waldenström macroglobulinemia & miRNA (L. Bešše, St. Galen)

POSTEROVÁ SEKCE
Problematika diagnostiky amyloidóz a Waldenströmovy makroglobulinémie v ČR: od odběru vzorku po typizaci amyloidu

 Fotogalerie

4. 3. 2015