Semináře v roce 2000

  • Prognostické a prediktivní faktory u mnohočetného myelomu- příprava panelu (M. Krejčí, R, Hájek)
  • Seminář České myelomové skupiny při setkání hematologů a střední Moravy v Olomouci (CMG tým)
  • Nové poznatky v léčbě mnohočetného myelomu - zprávy z EBMT 2000 a ASH 1999 (A. Křivanová, Z. Ráčil)
  • Radioterapie u mnohočetného myelomu (R.Soumarová,V. Spurný)
  • Problematika detekce monoklonálního imunoglobulinu u mnohočetného myelomu (E. Králová, Z.Adam)
  • Aktuální stav T2 modelu, diskuse k nové studii (A.Křivanová, R.Hájek)
  • Thalidomid - T2 model, účinnost a toxicita (A. Křivanová)
  • Bisfosfonáty a mnohočetný myelom (M. Tomíška)
  • Mikulášský seminář: CMG v roce 2000, CMG v roce 2001 (všichni+ hosté)

PLÁN SEMINÁŘŮ MYELOMOVÉ SKUPINY PŘI INTERNÍ HEMATOONKOLOGICKÉ KLINICE FN BRNO BOHUNICE PRO ROK 2000
DATUM SPONZOR TÉMA
LEDEN
(11.1.2000)
Roche Prognostické a prediktivní faktory u mnohočetného myelomu
- příprava panelu
(M. Krejčí, R, Hájek)
ÚNOR
(11-12.2.2000)
Schering-Plough Seminář České myelomové skupiny při setkání hematologů a střední Moravy v Olomouci
(CMG tým)
BŘEZEN
(14.3.2000)
Schering Nové poznatky v léčbě mnohočetného myelomu - zprávy z EBMT 2000 a ASH 1999
(A. Křivanová, Z. Ráčil)
DUBEN
(11.4.2000)
Cilag Radioterapie u mnohočetného myelomu
(R.Soumarová,V. Spurný)
KVĚTEN
(9.5.2000)
Novartis Problematika detekce monoklonálního imunoglobulinu u mnohočetného myelomu
(E. Králová, Z.Adam)
ČERVEN
(13.6.2000)
Asta Medica Aktuální stav T2 modelu, diskuse k nové studii
(A.Křivanová, R.Hájek)
ZÁŘÍ - seminář není
ŘÍJEN
(10.10.2000)
Grünenthal Thalidomid - T2 model, účinnost a toxicita
(A. Křivanová)
LISTOPAD
(7.11.2000)
Schering Bisfosfonáty a mnohočetný myelom
(M. Tomíška)
PROSINEC
(12.12.2000)
Schering-Plough Mikulášský seminář - CMG v roce 2000
- CMG v roce 2001
(všichni+ hosté)

Semináře se konají zpravidla každé druhé úterý v měsíci ve 14.30 hod v posluchárně ve 14. patře. Schůzky myelomové skupiny každé úterý v 14, 30 hod.

1. 1. 2000