XII. Myeloma workshop

Dne 25.10.2017 proběhl již XII. Myelomový workshop pořádaný brněnskou Babákovou myelomovou skupinou pod záštitou prof. Hájka.

 25. 10. 2017
 Brno

Letošní téma minimální residuální choroby a léčby resistence u mnohočetného myelomu přilákalo velké množství výzkumníků i kliniků. Dr. Kortüm, hlavní speaker workshopu, se zaměřil na targetované sekvenování umožňující individualizovanou léčbu. Dr. Schmitz přednesl průběžné výsledky flowcytometrických měření studie EMN02, do které je zapojena i ČR a brněnská flowcytometrická skupina. Z dalších přednášek zaujala přednáška A. Bešše, PhD studenta ze Švýcarska, o resistenci na proteazomové inhibitory u MM. Dr. Říhová se zaměřila na flowcytometrické metody u MM a porovnání nově zaváděných protokolů.

Těšíme se na vás v příštím roce.

Doc. RNDr. Sabina Ševčíková, PhD
Prof. MUDr. Roman Hájek, CSc

5. 5. 2017