Čestné členství pro prof. Romana Hájka

Prof. MUDr. Romanovi Hájkovi, CSc. bylo uděleno čestné členství v The Polish Association of Haematologists and Transfusiologists jako uznání za přínos pro mezinárodní pokrok v oblasti hematologie, zejména při šíření znalostí o diagnostice a léčbě mnohočetného myelomu.


18. 11. 2017