XIII. Myelomový workshop

Letošní, již XIII. ročník mezinárodního myelomového workshopu byl zaměřen na nekódující molekuly RNA u mnohočetného myelomu a Waldenströmovu makroglobulinémii. Na workshop přijali pozvání Dr. Alberto Rocci z Velké Británie, Dr. Daniela Drandi, Dr. Luca Agnelli a Dr. Domenica Ronchetti z Itálie. Jejich přednášky byly na vysoké výzkumné a vědecké úrovni a jsme velmi rádi, že přijali naše pozvání a byli velkým přínosem celého workshopu.

 24. 10. 2018
 Brno

Dalšími speakery byli například Dr. Kriegová z Fakultní nemocnice Olomouc, Dr. Petr Vaňhara z Ústavu histologie a embryologie LF MU, Mgr. Lucie Říhová, PhD z OKH FN Brno, Mgr. Jana Gregorová a Mgr. Dávid Vrábel z Babákovy myelomové skupiny, Mgr. Matouš Hrdinka, PhD, Mgr. Alexander Vdovin a Mgr. Martina Zátopková z ostravské Blood cancer research group.

Těšíme se za rok na shledanou.

Doc. RNDr. Sabina Ševčíková, Ph.D.
Prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.

Oznámení v pdf | Program

 

7. 9. 2018