Informace pro pacienty s chronickým onemocněním nebo pacienty podrobující se imunosupresivní léčbě

Lidé s oslabenou imunitou jsou v souvislosti s možností nákazy novým typem koronaviru vystaveni větším rizikům než zdraví lidé.
Přísně proto dodržujte doporučení Ministerstva zdravotnictví, viz. letáček (PDF).

 ČR


 

14. 3. 2020