Seznam rehabilitačních pracovišť a fyzioterapeutů proškolených pro pacienty s MM

Důležitou součástí léčby myelomu je i podpůrná rehabilitační léčba. Většina fyzioterapeutů se však s touto diagnózou téměř nesetká, a proto se i liší jejich přistup k těmto pacientům. Někteří nešetrným přístupem mohou pacienta poškodit, jiní díky přehnaným obavám indikují jen spíše relaxační procedury. Ve snaze seznámit rehabilitační lékaře a fyzioterapeuty s myelomem, jeho specifiky týkajícími se jak postižení skeletu, tak vedlejších účinků léčby – např. polyneuropatii, proběhla ve spolupráci s Českou myelomovou skupinou pod vedením Mgr. P. Straubové a MUDr. J. Strauba  série odborných kurzů. Cílem těchto školení bylo vytvořit tým zkušených fyzioterapeutů schopných co nejefektivněji nastavit  rehabilitační léčbu u pacienta s myelomem.

Mgr. Pavla Straubová, MUDr. Jan Straub
 ČR

Níže je jejich seznam s uvedením, jak pacienta objednat.

Fyzioterapie u mnohočetného myelomu. Seznam proškolených lékařů a fyzioterapeutů.

Plzeň

Petra Urbanová, Cert. MDT
telefon:
377 401 521
e-mail: urbanovape@fnplzen.cz
pracoviště: FN Bory Plzeň

Romana Kunová
telefon :
377 104 212,  377 104 201 
e-mail: kunovar@fnplzen.cz
pracoviště: FN Plzeň Lochotín, Alej Svobody 80, Plzeň

Praha

VFN Praha
Bc. Ondřej Novotný

telefon: 224 966 226
e-mail: ondrej.novotny@vfn.cz
pracoviště:  Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN, fakultní poliklinika Karlovo nám. 32, 128 08, Praha 2

Mgr. Lucia Hroboňová
telefon: 224 963049
e-mail: lucia.hrobonova@vfn.cz
pracoviště:  Klinika rehabilitačního lékařství, Albertov 7, 128 00 Praha 2

Prim. MUDr. Natálie Šebková
telefon:
  224 966 226
e-mail: natalie.sebkova@vfn.cz
pracoviště: Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN, fakultní poliklinika, Karlovo nám. 32, Praha 2, 128 08, budova C1 (A) - střed, 2. patro

MUDr. Marta Ortová
telefon: 22496 3219
e-mail: marta.ortova@vfn.cz
pracoviště: Klinika rehabilitačního lékařství, Albertov 7, 128 00 Praha 2 
Postup při objednání: Pacienti se objednávají přes tel. č. 224963219 - kartotéka RHB pracoviště na IV. interní klinice VFN vždy v úterý a pátek. Zdůraznit, že jde o pac. s myelomem. Vstupní vyšetření bude provedeno u MUDr. Marty Ortové a následná péče bude poskytována Mgr. Luclou Hroboňovou nebo Ondřejem Novotným.

FN Královské Vinohrady
DiS. Jitka Fričová
telefon:
26716 2595 - kartotéka k objednání, ev. objednávkový systém FNKV na webu nemocnice
e-mail: fricovaJ@fnkv.cz
pracoviště: Ambulance Kliniky rehabilitačního lékařství, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Šrobárova 50,100 34 Praha 10

Mgr. Radmila Srbová
telefon:
26716 2595
e-mail: radmila.srbova@fnkv.cz
pracoviště: Ambulance Kliniky rehabilitačního lékařství, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Šrobárova 50,100 34 Praha 10

Physio-reko, s.r.o.
Mgr. Pavla Straubová
telefon:
736 177 242, recepce: 604557169
e-mail:  physio-reko@seznam.cz
pracoviště: Physio-reko, s.r.o., U seřadiště 1559/9, 101 00, Praha 10
(nestátní zdravotnické zařízení bez smlouvy se zdravotní pojišťovnou)
K objednání stačí pouze lékařské doporučení s komplexní hematologickou zprávou od hematologa.

Ing., Mgr. Filip Hlaváč, cert. MDT
telefon: 721 972 006
e-mail: hlavac.filip@post.cz
pracoviště: Physio-reko, s.r.o., U seřadiště 1559/9, 101 00, Praha 10
(nestátní zdravotnické zařízení bez smlouvy se zdravotní pojišťovnou)
K objednání stačí pouze lékařské doporučení se komplexní hematologickou zprávou od hematologa.

Kateřina Puláthová – kondiční fyziotrénink
telefon: 604557169 - recepce
e-mail: paulatka@icloud.com
pracoviště: Physio-reko, s.r.o., U seřadiště 1559/9, 101 00, Praha 10
(nestátní zdravotnické zařízení bez smlouvy se zdravotní pojišťovnou)
K objednání stačí pouze lékařské doporučení se komplexní hematologickou zprávou od hematologa

FN Motol
Mgr. Pavlína Pelíšková
telefon: nedodán
e-mail: 
Pavlina.Peliskova@fnmotol.cz
pracoviště: Rehabilitační klinika FN Motol, V Úvalu 84, 150 06, Praha 5

Mgr. Tomáš Kavka
telefon: nedodán
e-mail:
tomas.kavka@fnmotol.cz
pracoviště: FN Motol - Centrum pro léčení a výzkum bolestivých stavů. Možnost objednání s FT poukazem.

Beroun

Bc. Janis Lukáš, cert. MDT
telefon:
311 745 214 (Lucie Lefnerová – vedoucí pracoviště)
e-mail: janisloukas@seznam.cz
pracoviště: Rehabilitační nemocnice Beroun

Hana Švarná
telefon:
725 953 029
e-mail: svarnahana@seznam.cz
pracoviště: Medicentrum Beroun, Politických vězňů 40, 266 01, Beroun

Petra Stibalová
telefon:
728 201 517
e-mail: petra.stibalova@seznam.cz
pracoviště: Medicentrum Beroun, Politických vězňů 40, 266 01, Beroun

Mladá Boleslav

Mgr. Jiří Svítek 
telefon:
775 534 929
e-mail.: jsvita@seznam.cz
pracoviště: FyzioAJ Štefánikova 1347, Mladá Boleslav. Soukromá ambulance bez smlouvy se zdrav. pojišťovnami.

Hradec Králové

Šárka Stejskalová
telefon:
495837236
e-mail: sarka.stejskalova@fnhk.cz
pracoviště: rehabilitační klinika, FN Hradec Králové

Mgr. Ivana Víchová
telefon:
495404958
e-mail: ivana.vich@seznam.cz
pracoviště: Rehabilitace Radionov s.r.o. PKIII E. Beneše 1549, Hradec Králové 12
s doporučením lékaře ( poukaz K či FT) úhrada zdr. pojišťovnou

Lázně Velichovky

MUDr. Monika Kubíková
primářka, vedoucí léčebného úseku
telefon: 491 889 244, 778 719 018 
e-mail: monika.kubikova@lazne1897.cz
pracoviště: Lázně 1897, s.r.o., Lázně 100, 552 11 Velichovky

Ostrava

Mgr. Petra Žurková, Ph.D.
telefon:
773 611 619
e-mail: zurkovap@seznam.cz
pracoviště: Ordinace fyzioterapie: Kardioplicní rehabilitace s.r.o., náměstí Jana Nerudy 614/6, 708 00, Ostrava – Poruba
OASA zdravotní s.r.o., Dohnálkova ul., 746 01, Opava (za Kauflandem na Olomoucké ulici, modrá budova, přízemí)

Čeladná

Bc. Jan Neuwirth
telefon: 604 261 021
e-mail: neuwirth@brc.cz
pracoviště: Beskydské rehabilitační centrum spol.s.r.o., Čeladná 42, 739 12 Čeladná

Opava

Prim. MUDr. Gebauerová Miroslava
telefon:
553 766 525
e-mail: miroslava.gebauerova@snopava.cz
pracoviště: rehabilitační oddělení nemocnice Opava, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01, Opava

Bc. Rusková Petra
telefon:
553 766 526
e-mail: petra.ruskova@snopava.cz
pracoviště: rehabilitační oddělení nemocnice Opava, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01, Opava

Dagmar Timová
timova.d@email.cz

Bc. Petra Rusková
vedoucí fyzioterapeut rehabilitace

Slezská nemocnice v Opavě, p. o.
Olomoucká 470/86, 746 01 Opava
tel. :    +420 553 766 526
mobil:   +420 724 486 686
email:   petra.ruskova@snopava.cz
web:    www.snopava.cz

 

České Budějovice

Nemocnice České Budějovice
Mgr. Barbora Hoffmannová

telefon: 387875505
e-mail:  rehabilitace@nemcb.cz
pracoviště: Rehabilitační oddělení, Nemocnice České Budějovice a.s., B. Němcové 585/54, 370 01  Č. Budějovice

Mgr. Helena Buzková
telefon:
387875505
e-mail:  rehabilitace@nemcb.cz
pracoviště: Rehabilitační oddělení, Nemocnice České Budějovice a.s., B. Němcové 585/54, 370 01  Č. Budějovice

Objednávky přes Mgr. Vladimíra Hniličková - vedoucí fyzioterapeut
Rehabilitační oddělení, Nemocnice České Budějovice a.s., B. Němcové 585/54 370 01  Č. Budějovice
telefon: 387875505
e-mail:  hnilickova.vladimira@nemcb.cz

Liberec

Bc. Radka Hořáková
telefon:
485313226, 485312368, 771125636
e-mail:  radka.horakova@nemlib.cz
pracoviště: Rehabilitace, Krajská nemocnice Liberec, Husova 357/10, 460 63 Liberec

Radka Pradeová
telefon: 485313226, 485312368, 771125636
e-mail:  aroma.radka@seznam.cz
pracoviště
: Rehabilitace, Krajská nemocnice Liberec, Husova 357/10, 460 63 Liberec

Brno

Marcela Halouzková
e-mail: 
halouzkova.marcela@fnbrno.cz
Pouze hospitalizační péče
FN Brno Bohunice

MUDr. Marta Ortová,  Mgr. Renáta Juříková, Bc. Áron Kasan 

FLOW Rehab Care s.r.o. 

Výstavní 17, Brno 

e-mail: info@flowrehabcare.cz  

tel.: 605 027 226 

www: https://flowrehabcare.cz 

11. 6. 2022