CMG012022

CMG012022

Je nám potěšením oznámit, že na hematoonkologických centrech po celé České republice aktuálně probíhá první akademická studie České myelomové skupiny. Jedná se o studii fáze 2 hodnotící belantamab mafodotin v kombinaci s bortezomibem a dexamethasone u pacientů s relabovaným/refrakterním mnohočetným myelomem. Jsme rádi, že můžeme našim pacientům touto cestou nabídnout účinný moderní režim, který v České republice není standardně hrazen ze zdravotního pojištění.
Děkujeme lékařům, sestřičkám a datamanažerům všech zúčastněných center (FN Hradec Králové, FN Plzeň, FN Brno, FN Královské Vinohrady, FN Olomouc a Všeobecné FN v Praze, FN Ostrava) za jejich práci a dále firmě URSAPHARM za dodání očních kapek jakožto nedílnou součást podpůrné léčby v tomto léčebném režimu.

 CMG

25. 10. 2023