Semináře v roce 2007

 • Genomický a proteomický panel vyš. vzorku kostní dřeně po zavedení  selekce MM buněk pomocí  přístrojů AUTOMACS a FACS ARIA (S. Dudová a R. Zaoralová)
 • Setkání České myelomové skupiny ve Velkých Bílovicích (všichni členové CMG)
 • Nové projekty CMG pro rok 2007
  CRAB - Časnější diagnózou k lepší kvalitě života (Z. Adam)
  RMG - Register of Monoclonal Gammopathy (R.Hájek) 
 • Osteonekróza čelisti (Z. Adam)
 • Výsledky FISH ve studii CMG 2002 (H. Grešlíková)
  HSP inhibitory a jejich uplatnění u MM (L. Zahradová)
 • Průtoková cytometrie - její přínos pro klinickou praxi u mnohočetného myelomu a MGUS (L. Kovářová)
  Waldenströmova makroglobulinémie - co přinesl KOS (Z. Adam)
 • Diskuze o významu alogenních transplantací u MM Aktuální stav ve světě - přehled (M. Krejčí)
  Zkušenosti center v ČR - Plzeň (V. Koza), Hradec Králové (V. Maisnar)
  Separace GVHD vs. GVT - aktuální stav experimentů v Brně a možnost využití u MM (J. Michálek, E. Matějková)
 • Mikulášský seminář Přehled činnosti v roce 2007 a plány pro rok 2008  (R. Hájek et al.)

PLÁN SEMINÁŘŮ MYELOMOVÉ SKUPINY PŘI INTERNÍ HEMATOONKOLOGICKÉ KLINICE FN BRNO BOHUNICE PRO ROK 2007
DATUM SPONZOR TÉMA
BŘEZEN
10.3.2007
Bayer Schering Genomický a proteomický panel vyš. vzorku kostní dřeně po zavedení  selekce MM buněk pomocí  přístrojů AUTOMACS a FACS ARIA
(S. Dudová a R. Zaoralová)
DUBEN
(20.-21.4.2007)
  Setkání České myelomové skupiny ve Velkých Bílovicích
(všichni členové CMG)
KVĚTEN
(15.5.2007)
Lipomed Nové projekty CMG pro rok 2007
CRAB - Časnější diagnózou k lepší kvalitě života (Z. Adam)
  RMG - Register of Monoclonal Gammopathy (R.Hajek) 
ČERVEN
(12.6.2007)
Janssen-Cilag Osteonekróza čelisti
(Z. Adam)
ZÁŘÍ
(11.9.2007)
Janssen-Cilag Výsledky FISH ve studii CMG 2002
(H. Grešlíková)
HSP inhibitory a jejich uplatnění u MM
(L. Zahradová)
ŘÍJEN
(16.10.2007)
Roche Průtoková cytometrie - její přínos pro klinickou praxi u mnohočetného myelomu a MGUS
(L. Kovářová)
Waldenströmova makroglobulinémie - co přinesl KOS
(Z. Adam)
LISTOPAD
(13.11.2007)
Bayer-Schering Diskuze o významu alogenních transplantací u MM
Aktuální stav ve světě - přehled (M. Krejčí)
Zkušenosti center v ČR - Plzeň (V.Koza), Hradec Králové (V. Maisnar)
Separace GVHD vs. GVT - aktuální stav experimentů v Brně a možnost využití u MM (J. Michálek, E. Matějková)
PROSINEC
(30.11.2007)
Schering Plough Mikulášský seminář
Přehled činnosti v roce 2007 a plány pro rok 2008
 (R. Hájek et al.)

1. 1. 2007