Setkání v Čejkovicích 16.-17.4.2004

Program

  16.4.2004, 13:00 — 17.4.2004, 18:00
 Čejkovice

Čtvrtek 15.4.2004

Schůzka předsednictva CMG: 19.00 hod.

Pátek 16.4.2004

Schůzka předsednictva CMG: 9.00 - 12.00 hod.
Ubytování od 13.00 hod.
(registrace pro všechny ubytovací kapacity v recepci hotelu Zámek Čejkovice)

Slavnostní zahájení 18.00 hod. (Lovecký salónek - 1. patro)

M.Tichý, Hradec Králové: "Laboratorní průkaz monoklonálních imunoglobulinů"
Podvečerní edukační blok 18.45-20.00 hod. (hotel Zámek Čejkovice)
"WINE CATHEDRAL"
Společenský večer u muziky od 20.30 hod. (Templářský sklep naproti zámečku)

 

Sobota 18.4.2004

Snídaně se podává od 7.00 do 8,30 hod.

8.30 - 10.00 hod.

A: Přehledy & CMG (Lovecký salónek - 1. patro)

Řídí: V. Ščudla, E. Tóthová

 1. Zpráva o činnosti CMG občanského sdružení (V. Ščudla) 10 minut
 2. Klinická studie 4W - výsledky roční analýzy (A. Svobodník) 7 minut
 3. Společné klinické aktivity CMG (M. Krejčí) 7 minut
 4. Zpráva revizní komise CMG OS (L. Novosadová) 7 minut
 5. Volby předsednictva CMG (Z. Adam) 15 minut
 6. Zpráva o činnosti CMG nadačního fondu (K. Stuchlíková) 7 minut
 7. Aktuální situace s thalidomidem v ČR a SR a stanovisko (Z.Adam/M.Mistrik) 7 minut
 8. Plány CMG pro období 2004-6 (R. Hájek) 10 minut
 9. Diskuse

8.30 - 10.00 hod.

B: Cytogenetika a FISH u myelomu (salónek přátelství - v přízemí u kaple)

Řídí: K. Michalová, A. Oltová

Specialisté na problematiku cytogenetiky a FISH u myelomu se scházejí s cílem zhodnotit první rok spolupráce

 1. Úspěšnost vyhodnocení FISH u nemocných s myelomem ve studii CMG 2002 (Z. Zemanová)
 2. Organizace výzkumného grantu podaného pro období 2004-6 (Z. Zemanová)
 3. Značení klonálních plazmocytů - zkušenosti jednotlivých center (P.Kuglík, Brno)
 4. "Výsledky cytogenetiky a molekulární cytogenetiky MM" (K.Chludová a kol. HOK a III. int.klinika FN a LF UP Olomouc)
 5. Jiné možnosti spolupráce s využitím potenciálu nastavené spolupráce u myelomu (diskuse všichni)

8.30 - 11.30 hod.

B: Standardizace klíčových prognostických faktorů v klinické studii

(růžový salónek dohody - první patro u loveckého salónku)

Řídí: V. Maisnar, M. Tichý

Specialisté v oblasti biochemie se scházejí s cílem navrhnout možnosti standardizace klíčových prognostických faktorů z oblasti biochemie pro potřebu klinických studií

Přestávka 10.00 -10.20 hod.

10.20 - 11.30 hod.

C: Klinická studie CMG 2002 (lovecký salónek - 1. patro)

Řídí: R. Hájek, M. Mistrík

 1. Náběr nemocných, registrace a randomizace (A. Svobodník) 7 minut
 2. Hlášení a četnost SAE (S. Vostrejšová) 10 minut
 3. Monitorace nemocných ve studii CMG 2002 (J. Schwarzová/E.Hostýnová) 10 minut
 4. Indukční léčba VID versus VAD (E. Gregora) 7 minut
 5. Konsolidační léčba CED (V. Maisnar) 7 minut
 6. Hodnocení cytogenetických změn (Z.Zemanová/G.Kirschnerová) 12 minut
 7. Návrh doplňků klinického protokolu CMG 2002 (M. Krejčí) 7 minut
 8. Ostatní aspekty klinické studie CMG 2002 - diskuse

Přestávka 11.30-11.50 hod.

11.50 - 12.35 hod.

D: Zajištění standardizace biochemických hodnocení pro potřebu studie CMG 2002

(lovecký salónek - 1. patro)

Řídí: V.Maisnar, E.Gregora

 1. Organizační možnosti a cíle zajištění společných metodiky v CMG - úvod do problematiky (V. Maisnar) 5 minut
 2. Výsledky hodnocení mezinárodního prognostického indexu u MM (IPI-MM) u nemocných léčených konvenční léčbou (V. Ščudla) 7 minut
 3. Výsledky IPI-MM u nemocných léčených transplantační léčbou (M.Krejčí) 7 minut
 4. Výsledky pilotního projektu standardizace hodnocení beta2 mikroglobulinu a albuminu v centrech ČR. (M.Tichý/ K. Michalová) 8 minut
 5. Diskuse - návrh a doporučení biochemické sekce pro standardizaci metod a vyšetření volných lehkých řetězců (M.Tichý) 10 minut

12.35 - 13.20 hod.

E: Novinky zralé pro převzetí do diagnostických a léčebných procedur mnohočetného myelomu

(lovecký salónek - 1. patro)

Řídí: M. Schützová, Z. Adam

 1. Přínos vyšetření volných lehkých řetězců v periferní krvi (V.Ščudla) 10 minut
 2. Využití zobrazovacích metod u myelomu (J.Bačovský, M.Mysliveček, J.Nekula) 10 minut
 3. Je vhodný čas změnit vyšetřovací postupy a stanovení stádií při diagnostice MM v ČR? (Z. Adam a V. Ščudla) 10 minut

13.20 hod. Hodnocení (S. Vostrejšová a R.Hájek) 10 minut
13.30 hod. Závěr setkání (V. Ščudla)
13.40 hod. Oběd

27. 2. 2004