II. setkání odborníků zabývajících se genetickými příčinami nádorového onemocnění krve

V bohunickém kampusu proběhlo druhé setkání středoevropských oborníku zabývajících se genetickými příčinami nádorového onemocnění krve.

  10.10.2007, 14:00 — 11.10.2007, 16:00
 Brno

zpráva

10. 10. 2007