Centrum základního výzkumu a Centrum buněčné imunoterapie hledá

Centrum základního výzkumu pro monoklonální gamapatie a mnohočetný myelom a Centrum buněčné imunoterapie (součást Integrovaných laboratoří biomedicínských technologií (ILBIT) Masarykovy univerzity v Brně) hledá nové spolupracovníky.

  1. 1. 2007 — 1. 5. 2007
 Brno

absolventy Přírodovědecké a Lékařské fakulty
s vážným zájmem o doktorandské studium


Zájemci se mohou hlásit v období leden - duben 2007.
 
  • MNOHOČETNÝ MYELOM
  • IMUNOTERAPIE V AUTOLOGNÍCH A ALOGENNÍCH PODMÍNKÁCH
Velmi vítané jsou dřívější výzkumná praxe a znalost některé z uvedených metodik: izolace RNA, DNA, klonování, sekvenování, PCR aplikace, experimentální výroba sond, arrays, in vitro kultivace lidských buněk a buněčných linií, průtoková cytometrie, flowcytometrické a imunomagnetické třídění buněk, Elisa, Elispot, jiné metody z oblasti genomiky a proteomiky.

Uchazeč by měl mít ukončené vysokoškolské vzdělání v oborech imunologie, molekulární biologie nebo experimentální onkologie, dobrou znalost anglického jazyka a znalost práce s počítačem.

Nabízíme účast na moderních projektech především s klinicky orientovanými výzkumnými výstupy, zcela nadstandardní podmínky pro výzkum a začlenění do řešitelských týmů výzkumných grantů a projektů.

Potenciální zájemci o práci mohou kontaktovat:
Prof. MUDr. Romana Hájka, CSc. (r.hajek@fnbrno.cz),
tel.: 532 232 144
  pracovníky v oborech experimentální onkologie,
molekulární biologie a imunologie s vážným zájmem o vědeckou práci


Zájemci se mohou hlásit v období leden - březen 2007
  • MNOHOČETNÝ MYELOM
  • IMUNOTERAPIE V AUTOLOGNÍCH A ALOGENNÍCH PODMÍNKÁCH
Velmi vítané jsou dřívější výzkumná praxe a znalost některé z uvedených metodik:
izolace RNA, DNA, klonování, sekvenování, PCR aplikace, experimentální výroba sond, arrays, in vitro kultivace lidských buněk a buněčných linií, průtoková cytometrie, flowcytometrické a imunomagnetické třídění buněk, Elisa, Elispot, jiné metody z oblasti genomiky a proteomiky.
Hledáme:
- laboranty
- bakaláře
- absolventy vysokých škol
v oborech imunologie, molekulární biologie nebo experimentální onkologie, dobrou znalost anglického jazyka a znalost práce s počítačem. Nabízíme účast na moderních projektech především s klinicky orientovanými výzkumnými výstupy, zcela nadstandardní podmínky pro výzkum a začlenění do řešitelských týmů výzkumných grantů a projektů.

Potenciální zájemci o práci mohou kontaktovat:
Prof. MUDr. Romana Hájka, CSc. (r.hajek@fnbrno.cz),
tel.: 532 232 144
Letáček v PDF

1. 1. 2007