Schůzka spoluřešitelů projektu MŠMT „Centrum základního výzkumu pro monoklonální gamapatie a mnohočetný myelom“

10.5. 2005 proběhla schůzka spoluřešitelů projektu MŠMT "Centrum základního výzkumu pro monoklonální gamapatie a mnohočetný myelom" v zasedací místnosti Integrovaných laboratoří biomedicínckých technologií (ILBIT), budova A3, které je zároveň i místem, kde se tento výzkum soustřeďuje. Na schůzce zazněla přednáška Mgr. Vigášové, která projekt uvedla a seznámila přítomné s personálním obsazením jednotlivých výzkumných týmů a s výzkumnými cíli. Vedoucí jednotlivých řešitelských týmů se domluvili na uskutečnění workshopu v říjnu 2006.

  1.3.2006, 9:00 — 31.12.2010, 16:00
 Brno

Prezentace

29. 4. 2005