Semináře v roce 2009

 • Vzácné kožní projevy monoklonálních gamapatií (Z. Adam)
 • Myelomové vzorky s nízkou infiltrací (I. Burešová)
 • Radioterapie u MM (KRO MOU FN Brno)
 • Bortezomib - klinické výsledky a cytogenetická data u pacientů s MM na IHOK FN Brno a v ČR (L.Zahradová /P. Němec)
 • Výsledky Kyfoplastiky u MM (Martina Veselá/L.Šmardová SVOČ)
 • Thalidomid - klinické výsledky a cytogenetická data u pacientů s MM na IHOK FN Brno a v ČR (M.Holánek/R.Zaoralová)
 • Velké Bílovice (všichni členové CMG)
 • Extramedulární relaps MM (V. Sandecká, L. Pour)
 • Možnosti vyhodnocení centrozomů u MM (přehled a pilotní data) (Elena Dementyeva)
 • Novinky z IMW 2009 a EHA 2009
 • Klinické studie s lenalidomidem (M. Holánek)
 • Klinické studie s bortezomibem (L. Zahradová)
 • Klinické studie, konsolidace a udržovací léčba (L. Pour)
 • Rok revlimidu na IHOK - aktualizovaná data (M. Holánek)
 • Angiogenní faktory u MM při léčbě IMIDy (H. Šváchová + L. Pour)
 • Prognostický význam morfologického hodnocení nádorových buněk u MM (M. Al-Sahmani)
 • Fenotyp plazmocytů u monoklonálních gamapatií (L. Kovářová)
 • Naše zkušenosti s léčbou amyloidózy (Z. Adam)
 • Mikulášský seminář

PLÁN SEMINÁŘŮ MYELOMOVÉ SKUPINY PŘI INTERNÍ HEMATOONKOLOGICKÉ KLINICE FN BRNO BOHUNICE PRO ROK 2009
DATUM SPONZOR TÉMA
ÚNOR
17. 2. 2009
Fy Roche Vzácné kožní projevy monoklonálních gamapatií (Z. Adam)
Myelomové vzorky s nízkou infiltrací (I. Burešová)
BŘEZEN
17. 3. 2009
Fy Jannsen-Cilag   Radioterapie u MM (KRO MOU FN Brno) 
Bortezomib - klinické výsledky a cytogenetická data u pacientů s MM na IHOK FN Brno a v ČR  (L.Zahradová /P. Němec)
DUBEN
14. 4. 2009

24.4.25.4.2009
Fy Mundipharma Výsledky Kyfoplastiky u MM (Martina Veselá/L.Šmardová SVOČ) 
Thalidomid  - klinické výsledky a cytogenetická data u pacientů s MM na IHOK FN Brno a v ČR   (M.Holánek/R.Zaoralová) 

Velké Bílovice (všichni členové CMG)
KVĚTEN
12. 5. 2009
Fy Bayer-Schering Extramedulární relaps MM  (V. Sandecká, L. Pour)  
Možnosti vyhodnocení centrozomů u MM (přehled a pilotní data) (Elena Dementyeva)
ČERVEN
9. 6. 2009
  Novinky z  IMW 2009 a EHA 2009
Klinické studie s lenalidomidem (M. Holánek)
Klinické studie s bortezomibem (L. Zahradová) 
Klinické studie, konsolidace a udržovací léčba (L. Pour)
ZÁŘÍ
8. 9. 2009
Fy Celgene Rok revlimidu na IHOK - aktualizovaná data (M. Holánek) 
Angiogenní faktory u MM při léčbě IMIDy (H. Šváchová + L. Pour)
ŘÍJEN
20.10.2009
Fy Janssen-Cilag Prognostický význam morfologického hodnocení nádorových buněk u MM (M. Al-Sahmani)
Fenotyp plazmocytů u monoklonálních gamapatií (L. Kovářová)
LISTOPAD
10.11.2009
  Naše zkušenosti s léčbou amyloidózy (Z. Adam)
LISTOPAD
27.11.2009
Fy Janssen-Cilag, Celgene Mikulášský seminář CMG, hotel Santon. Program

Semináře se konají ve 15:00 v posluchárně IHOK ve 14.patře.

27. 5. 2009