VII. konference monoklonálních gamapatií

Ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové se 14. října 2008 již po sedmé konala konference věnovaná monoklonálním gamapatiím. Konferenci pořádal Ústav klinické biochemie a diagnostiky, II. Interní klinika LF UK, FN Hradec králové, ČSKB ČLS a Česká myelomová skupina.

  14.10.2008, 10:00 — 14.10.2008, 16:00
 Hradec Králové

Hlavním tématem konference byly Monoklonální gamapatie nejasného významu (MGUS). Přednášky k tomuto tématu byly předneseny především v dopoledních hodinách. Sdělení přednesená na konferenci v odpoledních hodinách byla zaměřena na laboratorní zvláštnosti paraproteinémií, zejména na interference monoklonálních imunoglobulinů s různými laboratorními vyšetřeními.

Programu konference se zúčastnilo více než 120 zájemců o tuto tematiku z celé České republiky. Kladně byla hodnocena vyváženost programu, který přinesl jak novinky a přehledné referáty z kliniky a diagnostiky MGUS, tak i nové poznatky z laboratorní praxe analýzy paraproteinemických sér.

Prezentace: RMG (V. Maisnar)
 

15. 10. 2008