XXII. olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí

Největší český hematologický kongres se konal 28. - 30. 5. 2008 v prostorách Regionálního centra Olomouc. Letos byl zároveň spojen s XII. Konferencí ošetřovatelských profesí v hematologii, VI. Konferencí zdravotních laborantů v hematologii a s 1. ročníkem ,,Symposium on Advances in Molecular Hematology“. Pořadatelem kongresu byla Česká hematologická společnost ČLS JEP, Společnost pro transfuzní lékařství ČLS JEP, Česká asociace sester, Hemato-onkologická klinika LF UP a FN Olomouc, Moravská vysoká škola Olomouc a Haimaom - nadace na podporu transplantace kostní dřeně.

  28.5.2008, 11:00 — 30.5.2008, 17:00
 Olomouc

Do hanácké metropole se sjelo celkem 710 účastníků, kteří mohli zhlédnout 67 posterů. Odborný program zahrnoval celé spektrum hematologie, byl rozdělen do 20 sekcí a mezi přednášející patřili zahraniční experti i přední čeští hematologové. Myelomový program byl rozdělen na dvě části - diagnostickou a terapeutickou. Tyto dvě sekce začínaly vždy souhrnnými edukačními přednáškami. Náplní odborných sympozií na letošním OHD byly novinky na poli léčby maligních lymfomů, chelatační léčby u polytransfundovaných pacientů, zkušenosti s léčbou klofarabinem a pokroky v léčbě myeloproliferací. Sekce ,,Myeloid Malignancies“ byla věnována pokroku ve studiu molekulárních mechanismů zapojených do etiopatogeneze a terapie nádorových onemocnění myeloidní krevní řady.

Prezentace: Dosavadní zkušenosti s léčbou lenalidomidem v ČR (Luděk Pour)

30. 5. 2008