6. sjezd lékařů zaměřený na problematiku léčby mnohočetného myelomu v ČR

Česká myelomová skupina a ČHS ve dnech 18.4. – 19.4. 2008 pořádala VI. Národní workshop Mnohočetný myelom a roční setkání České myelomové skupiny, myelomové sekce ČHS. Této akce se zúčastnili odborníci z řad hematoonkologů, hematologů, cytogenetiků a také neurologů.

  18.4.2008, 10:00 — 19.4.2008, 15:00
 Brno

Program sympozia byl zaměřený na novinky v léčbě MM bortezomibem, nová doporučení léčby MM v ČR, přehledy a výsledky klinických studií a také na projekty časné diagnostiky a kvality života nemocných s diagnózou mnohočetný myelom.
Další část programu byla zaměřena na neurologickou problematiku neuropatií.

Prezentace: Projekt CRAB - časnou diagnostikou k lepší kvalitě života? (J.Straub)
 

19. 4. 2008