7. sjezd lékařů zaměřený na problematiku léčby mnohočetného myelomu v České republice

Ve dnech 24.4. – 25.4. 2009 uspořádala Česká myelomová skupina a ČHS VII. Národní workshop Mnohočetný myelom a roční setkání České myelomové skupiny, myelomové sekce ČHS.

  24.4.2009, 10:00 — 25.4.2009, 16:30
 Velké Bílovice

Sympozium se konalo ve Velkých Bílovicích a v letošním roce se ho účastnila celá řada odborníků z řad hematoonkologů, cytogenetiků a dalších specialistů.
Konference byla zaměřená na problematiku začlenění nových léků do léčebných algoritmů a dále na společné projekty orientované na časnou diagnostiku MM. Na této konferenci byla rovněž diskutovaná nově připravovaná guidelines 2009, což svědčí o zvyšování kvality péče o nemocné s mnohočetným myelomem.

Prezentace: Analýza režimů VCD v relapsu MM v ČR (L.Zahradová)
 

11. 5. 2009