VIII. národní workshop Mnohočetný myelom a roční setkání CMG 23. - 24.4. 2010

Mikulov 23. - 24. 4. 2010, program, přednášky v PDF

  23. 4. 2010 — 24. 4. 2010
 Mikulov

Přednášky v PDF

Adam - Differenciální diagnostika selhání ledvin u mnohočetného myelomu

Maisnar - Správný zápis stanovené dg., problematika kostního nálezu a definice stádií

Tichý - Sporné otázky v interpretaci výsledků imunofixační elektroforézy

Vávrová - Validace stanovení monoklonálních volných lehkých řetězců v ČR

Ščudla - Indikace a srovnání přínosu 18F-FDG PET/CT, MRI a CT vyšetření u mnohočetného myelomu

Pour - Přehled klinických studií u MM v ČR

Píka - Definice stringent CR a použitelné metody pro její stanovení

Krejčí - Klinická studie CMG 2008 junior/senior

CMG upoutávka Mikulov

SATELITNÍ SYMPOZIUM SPOLEČNOSTI JANSSEN – CILAG    23.4.2010

AKTUALITY Z PROJEKTU VČASNÉ DIAGNOSTIKY MNOHOČETNÉHO MYELOMU – PROJEKT CRAB
J. Straub

MOŽNOSTI TERAPIE PRO NEMOCNÉ S MM NA ÚROVNI OKRESNÍ HEMATOLOGICKÉ AMBULANCE V DNEŠNÍ DOBĚ
J. Ullrychová
  část 2

OPTIMÁLNÍ SPOLUPRÁCE MEZI OKRESNÍM HEMATOLOGEM A CENTREM PRO LÉČBU MNOHOČETNÉHO MYELOMU
E. Gregora

MAXIMALIZACE EFEKTU LÉČBY VELCADE (BORTEZOMIBEM)
J. Radocha

OPAKOVANÁ LÉČBA RELABUJÍCÍHO MNOHOČETNÉHO MYELOMU VELCADE (BORTEZOMIBEM)
T. Pika

 

EDUKAČNÍ BLOK SPONZOROVANÝ SPOLEČNOSTÍ CELGENE  -  24.4.2010

POSTAVENÍ REVLIMIDU V LÉČBĚ PACIENTŮ S MNOHOČETNÝM MYELOMEM (ASH HIGHLIGHTS)
V. Maisnar

VÝSLEDKY LÉČBY KOMBINAČNÍMI REŽIMY S REVLIMIDEM V ČESKÉ REPUBLICE – TROJKOMBINACE
E.Gregora

 

LÉČEBNÉ REŽIMY A DÁVKOVÁNÍ – KAZUISTIKY

Revlimid v léčbě myelomu u nemocných s renální insuficiencí
J. Straub

Rezistentní mnohočetný myelom
Z. Adam

Režim RAD v léčbě relabovaného mnohočetného myelomu
J. Minařík

 

27. 1. 2010