Aktuality

Archiv

Semináře v roce 1998

22. 1. 1998
  • Hodnocení proliferační aktivity myelomových buněk (Martin Klabusay)
  • Autologní transplantace & aktivace imunokompetentních buněk (R. Hájek)
  • Výsledky myeloablativní léčby relapsu myelomu - přehled a výsledky našeho pracoviště (M. Krejčí, Z.Adam)
  • Dvouleté hodnocení studie 4W (všichni + spolupráce s ostatními centry)
  • Bifosfonáty v léčbě myelomu (Andrea Křivanová)
  • Beta 2 mikroglobulin - prognostický význam u nemocných s myelomem (Zdeněk Adam)
  • Pokroky v imunoterapii nemocných s mnohočetným myelomem a dalšími s hematologickými mclassitami (Roman Hájek)
  • Přehled klinických studií organizovaných CMGSoučasný stav a možnosti spolupráceZajímavé kazuistiky (Zdeněk Adam, Andrea Křivanová, Markéta Krahulová, Michal Doubek)
  • Flowcytometrické sledování nemocných s MM (Martin Klabusay, Michal Doubek)
  • Činnost CMG v roce 1998 (všichni)

Zpět