Aktuality

Archiv

Semináře v roce 2000

1. 1. 2000
  • Prognostické a prediktivní faktory u mnohočetného myelomu- příprava panelu (M. Krejčí, R, Hájek)
  • Seminář České myelomové skupiny při setkání hematologů a střední Moravy v Olomouci (CMG tým)
  • Nové poznatky v léčbě mnohočetného myelomu - zprávy z EBMT 2000 a ASH 1999 (A. Křivanová, Z. Ráčil)
  • Radioterapie u mnohočetného myelomu (R.Soumarová,V. Spurný)
  • Problematika detekce monoklonálního imunoglobulinu u mnohočetného myelomu (E. Králová, Z.Adam)
  • Aktuální stav T2 modelu, diskuse k nové studii (A.Křivanová, R.Hájek)
  • Thalidomid - T2 model, účinnost a toxicita (A. Křivanová)
  • Bisfosfonáty a mnohočetný myelom (M. Tomíška)
  • Mikulášský seminář: CMG v roce 2000, CMG v roce 2001 (všichni+ hosté)

Zpět