Aktuality

Archiv

Semináře v roce 2001

1. 1. 2001
  • Léčba progrese mnohočetného myelomu po autologní transplantaci - T2 model - Interleukin II. - zhodnocení. (A. Křivanová)
  • Prognostické parametry u mnohočetného myelomu - prezentace a diskuse grantového projektu IGF FN Brno pro rok 2001-2003 (R. Hájek a kol. )
  • Mnohočetný myelom - poznatky ze studijního pobytu v Austrálii a z mezinárodního sjezdu o myelomu v Kanadě. (M. Krejčí, R. Hájek)
  • Příprava nádorové vakcíny u mnohočetného myelomu - prezentace a diskuse grantových projektů. (R. Musilová, A. Fišerová, R. Hájek)
  • Vakcinace u mnohočetného myelomu- zahájení klinické aplikace na IHOK (T. Büchler, R. Hájek)
  • Nový panel sledovaných prognostických faktorů (L. Kovářová)
  • Aktuální léčebné strategie pro relabující nemocné s mnohočetným myelomem (Z.Adam, M. Krejčí)
  • Mikulášský seminář: CMG v roce 2001, CMG v roce 2002 (všichni+ hosté)

Zpět