Aktuality

Archiv

Zasedání rady URC-CMG a hodnotící pracovní setkání

 28.11.2008, 12:00  —  28.11.2008, 14:00

 Brno

Zasedání rady URC-CMG a hodnotící pracovní setkání dne 28.11.2008 od 12.00 hod. do 14.00 hod v zasedací místnosti ILBIT, Univerzitní kampus MU, pavilon A3, Kamenice 5.

Zasedání rady Centra základního výzkumu pro monoklonální gamapatie a mnohočetný myelom

 28.11.2008, 10:00  —  28.11.2008, 14:00

 Brno

Dne 28.11.2008 zasedne rada Centra základního výzkumu pro monoklonální gamapatie a mnohočetný myelom. Cílem tohoto setkání bude zhodnocení výsledků ve 3. roce řešení projektu a to za rok 2008. Jako již každoročně se účastníci sejdou v zasedací místnosti pav. A3 Kampusu Masarykovy univerzity.

Závěrečný seminář 2008 URC CMG

 26.11.2008, 14:00  —  29. 11. 2008

 Brno

Přehled činnosti v roce 2008, plány pro rok 2009 - 26.11.2008 14:00 hod. zasedací místnost Kampusu MU, ILBIT, pavilon A3, Kamenice 5, Brno-Bohunice.

Benefiční výstava obrazů

 18.11.2008, 9:00  —  22.11.2008, 12:00

 Brno

Výtvarná skupina PÁTEČNÍCI a host sochař Zdeněk Macháč ml.
Pozvánka

Odborníci z Česka, Slovenska, Německa, Rakouska a Anglie zabývající se myelomem a imunoterapeutickými postupy se již po třetí setkali v bohunickém kampusu

 15.10.2008, 10:00  —  16.10.2008, 16:00

 Brno

Třetí ročník mezinárodního setkání na téma Identifikace plazmatických buněk a detekce chromozomálních aberací u mnohočetného myelomu a 1. ročník na téma Imunoterapie nádorů, se konal 15. a 16.10. 2008 v Brně. Konferenci pořádala tři pracoviště při Masarykově univerzitě (MU): Univerzitní výzkumné centrum – Česká myelomová skupina, Univerzitní centrum buněčné imunoterapie při Lékařské fakultě a Laboratoře molekulární cytogenetiky při Přírodovědecké fakultě. Výzkumné týmy působí pod vedením prof. MUDr. Romana Hájka, CSc., prof. MUDr. Jaroslava Michálka, Ph.D. a doc. RNDr. Petra Kuglíka, CSc.

III. workshop s mezinárodní účastí na téma „Myelom a Immunoterapie“

 15.10.2008, 9:00  —  16.10.2008, 14:00

 Brno

Ve dnech 15.- 16.10.2008 se uskutečnil třetí workshop s mezinárodní účastí na téma Myelom a Immunoterapie v prostorách Kampusu Masarykovy Univerzity v Brně.

VII. konference monoklonálních gamapatií

 14.10.2008, 10:00  —  14.10.2008, 16:00

 Hradec Králové

Ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové se 14. října 2008 již po sedmé konala konference věnovaná monoklonálním gamapatiím. Konferenci pořádal Ústav klinické biochemie a diagnostiky, II. Interní klinika LF UK, FN Hradec králové, ČSKB ČLS a Česká myelomová skupina.

IV. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele v roce 2008

 5.9.2008, 8:30  —  6.9.2008, 16:30

 Poděbrady

Čtvrtý "Vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele" již podruhé úspěšně proběhl v Poděbradech ve dnech 5. a 6. září 2008 a opět jej doprovázelo krásné babí léto. Seminář uspořádala Česká myelomová skupina (CMG), nadační fond ve spolupráci s The International Myeloma Foundation (IMF) a Klubem pacientů Mnohočetný myelom (KPMM) a za laskavé finanční podpory společností Roche a Celgene.

Akce se zúčastnilo 58 nemocných a 48 rodinných příslušníků nebo přátel. Stále více účastníků využívá možnost přijet již v pátek a užít si předvečer odborného semináře v neformální a přátelské atmosféře společenského večera a nevázanou konverzací s těmi, které potkávají za jiných podmínek v rámci ambulantního nebo nemocničního ošetření. Tento večer také otevírá příležitost k seznámení se a výměně vlastních zkušenosti s dalšími lidmi, jejichž život je poznamenán touto nemocí. Večer svým zpěvem zpříjemnila šansoniérka Marta Balejová. K ubytování jsme tentokrát využili pohostinnosti hotelů Alfa, Bellevue, Junior, Park a Zimní lázně a vlastní seminář, včetně společenského večera se odehrál v prostorách lázeňského kongresového centra Kolonáda.

IV. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele v roce 2008

 5.9.2008, 10:00  —  6.9.2008, 14:00

 Brno

Čtvrtý "Vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele“ již podruhé úspěšně proběhl v Poděbradech ve dnech 5. a 6. září 2008.
Seminář uspořádala Česká myelomová skupina (CMG), nadační fond ve spolupráci s The International Myeloma Foundation (IMF) a Klubem pacientů mnohočetný myelom (KPMM) a za laskavé finanční podpory společnosti Roche a Celgene.

XXII. olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí

 28.5.2008, 11:00  —  30.5.2008, 17:00

 Olomouc

Největší český hematologický kongres se konal 28. - 30. 5. 2008 v prostorách Regionálního centra Olomouc. Letos byl zároveň spojen s XII. Konferencí ošetřovatelských profesí v hematologii, VI. Konferencí zdravotních laborantů v hematologii a s 1. ročníkem ,,Symposium on Advances in Molecular Hematology“. Pořadatelem kongresu byla Česká hematologická společnost ČLS JEP, Společnost pro transfuzní lékařství ČLS JEP, Česká asociace sester, Hemato-onkologická klinika LF UP a FN Olomouc, Moravská vysoká škola Olomouc a Haimaom - nadace na podporu transplantace kostní dřeně.

6. sjezd lékařů zaměřený na problematiku léčby mnohočetného myelomu v ČR

 18.4.2008, 10:00  —  19.4.2008, 15:00

 Brno

Česká myelomová skupina a ČHS ve dnech 18.4. – 19.4. 2008 pořádala VI. Národní workshop Mnohočetný myelom a roční setkání České myelomové skupiny, myelomové sekce ČHS. Této akce se zúčastnili odborníci z řad hematoonkologů, hematologů, cytogenetiků a také neurologů.

VI. Národní workshop Mnohočetný myelom a roční setkání České myelomové skupiny 18.4.-19.4.2008

 17.4.2008, 19:00  —  19.4.2008, 17:00

 Velké Bílovice

Program, přednášky v PDF, fotografie

Semináře v roce 2008

1. 1. 2008
 • Možnosti MR detekce myelomové nemoci (M. Mechl)
 • Srovnání selekce myelomových buněk pomocí metody FACS a MACS (I. Burešová)
 • Pilotní analýza výsledků léčby režimem VCD různé intensity: Junior a Senior (L. Zahradová)
 • Metody používané při vyhodnocování chromozomálních aberací v URC-CMG a příklad jejich aplikace u nemocných léčených novými léky (R. Zaoralová)
 • Prognostický význam amplifikace 1q21 u nemocných s MM (P. Němec)
 • Setkání České myelomové skupiny v Čejkovicích (všichni členové CMG)
 • Celotělové vyšetření MIBI pomocí SPECT/CT (J. Prášek)
 • Dlouhodobé výsledky transplantovaných pacientů s mnohočetným myelomem (M. Krejčí)
 • Prognostický význam cytogenetických abnormalit u transplantovaných pacientů (R. Zaoralová)
 • Revlimid nový lék pro pacienty s myelomem, první zkušenosti na IHOK (M.Holánek)
 • Flowcytometrie u monoklonálních gamapatií (L. Kovářová)
 • Waldenströmova makroglobulinemie - přehled a vlastní léčebné výsledky (Z. Adam)
 • Prognostický význam angiogenních cytokinů při léčbě Velcade (L.Pour)
 • Mikulášský seminář České myelomové skupiny (všichni členové CMG)
 • Neznámá místa (R.Hájek et al.)

Kongresy v roce 2008

1. 1. 2008

Tuzemské a zahraniční kongresy v roce 2008

Přednášky v roce 2007 a 2008 v rámci edukačních aktivit centra

 1. 1. 2008  —  29. 10. 2008

 Brno

V roce 2007 se v rámci edukačních aktivit centra uskutečnilo velké množství odborných přednášek v prostorách Univerzitního kampusu, v pavilonu A3, ve kterém naše výzkumné centrum sídlí. Členové našich výzkumných týmů zde přednášeli své vlastní výsledky, novinky ze současné literatury a poznatky z navštívených kongresů. V tomto trendu budeme v roce 2008 pokračovat a v programu budou i přednášky v anglickém jazyce.

Nový název: „Univerzitní výzkumné centrum - Česká myelomová skupina“ (URC-CMG)

 1.1.2008, 10:00  —  29.10.2008, 15:00

 Brno

Od 1.1.2008 bylo vedením a akademickým senátem LF MU v Brně schválen nový název našeho výzkumného týmu zaměřeného na mnohočetný myelom a monoklonální gampatie, který bude používán do budoucna i po ukončení projektu LC06027. Název byl zvolen tak, aby bylo zřejmé, že naše výzkumná skupina je v úzkém kontaktu s Českou myelomovou skupinou (CMG). Nový název je Univerzitní výzkumné centrum - Česká myelomová skupina a zkratka je odvozena od anglického názvu, University Research Centre - Czech Myeloma Group (URC-CMG).

Zpět