Aktuality

Archiv

PF 2024

 CMG

Krásné Vánoce a šťastný nový rok přeje CMG
 

CMG012022

CMG012022

 CMG

Je nám potěšením oznámit, že na hematoonkologických centrech po celé České republice aktuálně probíhá první akademická studie České myelomové skupiny. Jedná se o studii fáze 2 hodnotící belantamab mafodotin v kombinaci s bortezomibem a dexamethasone u pacientů s relabovaným/refrakterním mnohočetným myelomem. Jsme rádi, že můžeme našim pacientům touto cestou nabídnout účinný moderní režim, který v České republice není standardně hrazen ze zdravotního pojištění.
Děkujeme lékařům, sestřičkám a datamanažerům všech zúčastněných center (FN Hradec Králové, FN Plzeň, FN Brno, FN Královské Vinohrady, FN Olomouc a Všeobecné FN v Praze, FN Ostrava) za jejich práci a dále firmě URSAPHARM za dodání očních kapek jakožto nedílnou součást podpůrné léčby v tomto léčebném režimu.

CMG, nadační fond děkuje za podporu společnosti The Binding Site

 CMG


The Binding Site
 

8th Congress on Controversies in Stem Cell Transplantation and Cellular Therapies (COSTEM)

8th Congress on Controversies in Stem Cell Transplantation and Cellular Therapies (COSTEM)

 5. 6. 2023  —  23. 10. 2023

8th Congress on Controversies in Stem Cell Transplantation and Cellular Therapies (COSTEM), October 19-21, 2023, in Berlin, Germany, and online.

Please see the website: https://costemlive.cme-congresses.com/

Scientific Program can be found here: https://costemlive.cme-congresses.com/program/

Zpět