Členové CMG doc. RNDr. Zuzana Zemanová, CSc.

Kontakt:

adresa:
Centrum nádorové cytogenetiky ÚLBLD, 1. LF UK a VFN v Praze
U Nemocnice 2
128 08 Praha 2

Členské příspěvky zaplaceny za rok:

2013, 2014, 2016


Zpět na výpis