Členové CMG Karolína Straková

staniční sestra

Kontakt:

adresa:
1. interní klinika - klinika hematologie, VFN v Praze
Karlovo náměstní 32
128 08 Praha 2

Členské příspěvky zaplaceny za rok:

2014, 2015, 2016


Zpět na výpis