Žádost o členství v CMG

Členský příspěvek ve výši 100,- Kč/rok

je možné zaplatit v rámci ročního setkání CMG, bankovním převodem nebo složenkou na číslo účtu: 27-8711040267/0100, v.s. 26593491

Členský příspěvek je povinný. Po nezaplacení poplatku ve více než dvou po sobě následujících letech bude člen upozorněn na zaplacení a při nezaplacení bude jeho členství zrušeno.

 

Pokud pracujete ve zdravotnictví, vyplňte údaje o vašem pracovišti:

* ... povinný údaj

Zadané údaje budou ověřeny e-mailem.
Svoluji k uveřejnění zadaných údajů v seznamu členů CMG