III. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele 2007

Třetí "Vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele", úspěšně proběhl 7. a 8. září 2007 v Lednici. Seminář uspořádala Česká myelomová skupina (CMG), nadační fond ve spolupráci s Klubem pacientů s mnohočetným myelomem a The International Myeloma Foundation za laskavé finanční podpory společností Novartis a Lipomed.
Akce se zúčastnilo 62 nemocných a 55 rodinných příslušníků a přátel. 85% účastníků využilo možnosti bydlet v místě konání semináře (My hotel, Pension Jordán) a mohli tak v předvečer semináře povečeřet a posedět ve velmi přátelské a neformální atmosféře, k níž kromě příjemného prostředí přispělo vystoupení cimbálky.

  7.9.2007, 8:30 — 8.9.2007, 16:30
 Lednice

Odborná část semináře byla zahájena v sobotu v 8,30 hod. představením realizačního týmu a prezentací o České myelomové skupině, nadačním fondu, kterou přednesl předseda správní rady prof. MUDr. Roman Hájek, CSc. Dále následovaly přednášky týkající se nově vzniklého Klubu pacientů s mnohočetným myelomem a jeho partnermi a aktivitami v roce 2007. Dále následovali edukační přednášky a několik přednášek na společné téma: Aktuality v léčbě mnohočetného myelomu, které přednesli přední odborníci na léčbu mnohočetného myelomu v České republice.

V letošním roce jsme měli to potěšení přivítat hosty ze zahraničí. Přijel prezident IMF pro Evropu Greg Brozeit a tajemník Myeloma Euronetu Robert Schäfer. Dále jsme přivítali zástupce pacientské organizace ze Slovenska pana docenta Miroslava Hrianku a paní magistru Denisu Ševčíkovou z Koalice pro zdraví.  

V odpolední části se účastníci rozdělili do tří skupin podle témat, o která měli zájem. Jedna celá diskusní skupina byla věnována komunikaci nemocného s lékařem a sdělován informací. Diskuse byli přítomni i dva lékaři a atmosféra byla velmi emocionálně zabarvená.

Odpolední rozhovory byly velmi otevřené a čas pro ně vymezený byl vzhledem k velkému počtu dotazů příliš krátký.

Seminář byl ukončen v 16,30 hod., kdy na přítomné již čekal autobus a všichni se vydali ve většině případů na dalekou cestu domů.

Celkově byl o tuto akci velký zájem a vzhledem ke kapacitě přednáškového sálu a ubytovacích prostor nemohlo být vyhověno všem zájemcům. Dle hodnotících dotazníků by se 100% účastníků zúčastnilo podobného semináře znovu a uvítali by prodloužení akce. Pro organizátory je to velká výzva a čtvrtý ročník semináře bude realizován s ohledem na tuto skutečnost. Při organizaci dalšího semináře budou organizátoři přihlížet také k připomínkám a komentářům, které měli účastnici možnost vyslovit či napsat a za něž velmi děkujeme.

Česká myelomová skupina, nadační fond děkuje za účast všem nemocným a jejich doprovodům, rovněž tak všem přednášejícím a diskutujícím v odpolední sekci a profesionálnímu a vstřícnému personálu My hotelu v Lednici.

Čtvrtý ročník semináře je předběžně plánován na září 2008 a měl by se uskutečnit v Poděbradech.

Již nyní se těšíme na setkání.

7. 9. 2007