Roční vnitřní oponentura projektu

Zúčastnili se členové Rady centra a zástupci všech týmů, které se podílejí na realizaci projektu. Po úvodu pana prof. MUDr. Romana Hájka, CSc., přednesli jednotlivé výzkumné týmy dílčí cíle projektu. Všichni zúčastnění diskutovali o současných výsledcích a o cílech v dalších letech konání projektu.

  5.12.2006, 9:00 — 29.12.2006, 18:00
 Brno