Výsledky aukce obrazů

Aukce se konala za účelem získání prostředků na výzkum protinádorové léčby mnohočetného myelomu, zvláště pak vývoje protinádorových vakcín. Nadační fond České myelomové skupiny podporuje boj odborníků i společnosti proti mnohočetnému myelomu.

  14.6.2004, 10:00 — 28.6.2004, 15:00
 Divadlo Husa na Provázku, Brno

Klikněte pro zobrazení

Na podporu výzkumu nadační fond uspořádal veřejnou aukci obrazů s názvem "Brněnští výtvarníci na pomoc onkologii".  Ve dnech 14.6.-28.6.2004 se konala ve foyer divadla "Husa na provázku" výstava výtvarných děl, které věnovali brněnští výtvarníci. Dne 28.6.2004 byla výstava zakončena veřejnou aukcí vystavených prací.

Klikněte pro zobrazení Byli osloveni brněnští profesionální i amatérští výtvarníci. Celkem bylo do aukce věnováno 41 obrazů od 28 výtvarníků. Aukce se účastnilo 12 aktivních vydražitelů. Bylo vydraženo 19 obrazů v celkové hodnotě 98 500,- Kč.  Získané peníze budou použity jako část roční splátky za flowcytometr, který byl zakoupen od firmy Immunotech. Zvláště druhá polovina aukce byla aukčně zajímavá a některá díla navýšila svoji minimální vyvolávací cenu  o více než 300 %.  Je skutečností, že šlo o naši první nadační akci tohoto typu. Přestože jsme spokojeni s výsledkem,  čeká nás před další podobnou aukcí kus práce zvláště v podobě přilákání většího počtu  aktivních účastníků podobné aukce. 
Rovněž připravujeme jiný typ aukce poloviny uměleckých děl, které nebyly prodány.  Do té doby budou obrazy v prostorách FN Brno a CMG. 

 

Klikněte pro zobrazeníNaše poděkování patří zvláště autorům výtvarných děl za jejich ochotu nás podpořit. Dále bychom chtěli poděkovat managmentu divadla Husa na provázku a vedení divadla, že nám pomohli tuto aukci zrealizovat. Rovněž náš dík náleží i Brněnské kapitálové spol. s.r.o., která pro nás tuto aukci technicky zabezpečila. V neposlední řadě děkujeme všem účastníkům aukce, zejména těm, kteří podpořili nadační fond koupí některého z obrazů. A také děkujeme všem, kteří se na této akci podíleli, zvláště  paní Katrin Stuchlíkové, pracovnici nadačního fondu a paní Jitce Klíčníkové, jednatelce v aukčních záležitostech, bez jejichž pomoci by se aukce nekonala.


Klikněte pro zobrazeníS pozdravem za CMG
Doc. MUDr. Roman Hájek, CSc.


Několik ukázek dražených prací:

Doc. ak. mal. Vl. Drápal Červený kůň
40 x 31 cm, malba na skle, 2003

Cena: 4 000 Kč
Ak. mal. J. Rajlich
Zkřížení
60 x 60 cm, koláž na překližce, 1990

Cena: 10 000 Kč
Prof. ak. mal. D. Chatrný
Signály
69 x 43,5 cm, dřevořez na papíře, 1962

Cena: 6 000 Kč
Prof. I. Serba
Fraktátový filigrán II
35 x 29 cm, počítačová grafika, 2001

Cena: 900 Kč

» Kompletní katalog nabízených výtvarných děl v aukci (PDF, vel. 1,5 MB)

22. 2. 2004