Aktuality

Archiv

Závěrečný hodnotící seminář ke 2. roku projektu

 30.11.2007, 10:00  —  30.11.2007, 15:00

 Brno

Dne 30.11.2007 se uskutečnil závěrečný hodnotící seminář ke 2. roku projektu LC06027 v prostorách Centra Základního výzkumu. Semináře se zúčastnili členové rady centra, garanti projektu a výzkumníci, kteří přednášeli dosažené výsledky. K jednotlivým cílům proběhla bohatá diskuze.

Abstracts and Application Manual 2007

 10.10.2007, 9:00  —  11.10.2007, 14:00

 Brno

Abstracts and Application Manual 2007 (sborník)

II. setkání odborníků zabývajících se genetickými příčinami nádorového onemocnění krve

 10.10.2007, 14:00  —  11.10.2007, 16:00

 Brno

V bohunickém kampusu proběhlo druhé setkání středoevropských oborníku zabývajících se genetickými příčinami nádorového onemocnění krve.

Druhý workshop s mezinárodní účastí na téma MACS a FISH

 10.10.2007, 9:00  —  10.10.2007, 16:00

 Brno

Dne 10.10.2007 se uskuteční druhý workshop s mezinárodní účastí na téma MACS a FISH. Workshop je určen pro oborníky ze spřátelených laboratoří zaměřených na myelom.

III. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele 2007

 7.9.2007, 8:30  —  8.9.2007, 16:30

 Lednice

Třetí "Vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele", úspěšně proběhl 7. a 8. září 2007 v Lednici. Seminář uspořádala Česká myelomová skupina (CMG), nadační fond ve spolupráci s Klubem pacientů s mnohočetným myelomem a The International Myeloma Foundation za laskavé finanční podpory společností Novartis a Lipomed.
Akce se zúčastnilo 62 nemocných a 55 rodinných příslušníků a přátel. 85% účastníků využilo možnosti bydlet v místě konání semináře (My hotel, Pension Jordán) a mohli tak v předvečer semináře povečeřet a posedět ve velmi přátelské a neformální atmosféře, k níž kromě příjemného prostředí přispělo vystoupení cimbálky.

5. sjezd lékařů zaměřený na problematiku léčby mnohočetného myelomu v České republice

 20.4.2007, 9:00  —  21.4.2007, 14:00

 Brno

Česká myelomová skupina, občanské sdružení pořádá ve dnech 20. - 21. dubna 2007 již 5. sjezd lékařů zaměřený na problematiku léčby mnohočetného myelomu v České republice.
Zúčastní se odborníci z řad hematoonkologů, cytogenetiků a odborného zdravotnického personálu.
Program je zaměřený na aktuální problémy při léčbě mnohočetného myelomu, monoklonálních gamapatií, dostupnost nových léků, sjednocení postupů při vyhodnocování výsledků a léčbu bolesti.

Benefiční přehlídka představení dětských a studentských divadelních souborů

 10.5.2007, 9:30  —  11.5.2007, 12:00

 Divadlo Barka, Brno

Divadlo Barka na ulici Sv. Čecha 35a, 10.-11.května 2007.
Více zde.

Setkání ve Velkých Bílovicích 20.4.-21.4.2007

 19.4.2007, 19:00  —  21.4.2007, 16:00

 Velké Bílovice

Program, přednášky v PDF

Semináře v roce 2007

1. 1. 2007
 • Genomický a proteomický panel vyš. vzorku kostní dřeně po zavedení  selekce MM buněk pomocí  přístrojů AUTOMACS a FACS ARIA (S. Dudová a R. Zaoralová)
 • Setkání České myelomové skupiny ve Velkých Bílovicích (všichni členové CMG)
 • Nové projekty CMG pro rok 2007
  CRAB - Časnější diagnózou k lepší kvalitě života (Z. Adam)
  RMG - Register of Monoclonal Gammopathy (R.Hájek) 
 • Osteonekróza čelisti (Z. Adam)
 • Výsledky FISH ve studii CMG 2002 (H. Grešlíková)
  HSP inhibitory a jejich uplatnění u MM (L. Zahradová)
 • Průtoková cytometrie - její přínos pro klinickou praxi u mnohočetného myelomu a MGUS (L. Kovářová)
  Waldenströmova makroglobulinémie - co přinesl KOS (Z. Adam)
 • Diskuze o významu alogenních transplantací u MM Aktuální stav ve světě - přehled (M. Krejčí)
  Zkušenosti center v ČR - Plzeň (V. Koza), Hradec Králové (V. Maisnar)
  Separace GVHD vs. GVT - aktuální stav experimentů v Brně a možnost využití u MM (J. Michálek, E. Matějková)
 • Mikulášský seminář Přehled činnosti v roce 2007 a plány pro rok 2008  (R. Hájek et al.)

Centrum základního výzkumu a Centrum buněčné imunoterapie hledá

 1. 1. 2007  —  1. 5. 2007

 Brno

Centrum základního výzkumu pro monoklonální gamapatie a mnohočetný myelom a Centrum buněčné imunoterapie (součást Integrovaných laboratoří biomedicínských technologií (ILBIT) Masarykovy univerzity v Brně) hledá nové spolupracovníky.

Zpět