Mikulášský seminář CMG

Tématem mikulášských seminářů je farmakoekonomika a racionální využívání účinných léků u mnohočetného myelomu používaných v centrech se zvláštní smlouvou se ZP na tuto léčbu.

Pozvánka               Program

  9. 12. 2011 — 31. 12. 2011
 Brno