Setkání ve Velkých Bílovicích 20.4.-21.4.2007

Program, přednášky v PDF

  19.4.2007, 19:00 — 21.4.2007, 16:00
 Velké Bílovice

Čtvrtek 19.4.2007

Schůzka předsednictva CMG: 19.00 hod.

 

Pátek 20.4.2007

Schůzka předsednictva CMG: 8.15 - 15.00 hod. (VIP salonek)

Schůzka výzkumných sester a datamanažerek: 8.15 - 15.00 hod. (Zelený salonek)

Ubytování od 13.00 hod. (registrace pro všechny ubytovací kapacity v recepci hotelu Akademie)

Slavnostní zahájení 18.00 hod. (Zelený salonek 3. patro)

R. Hájek a Z. Toufarová; Aktivity pro nemocné & aktivity nemocných v ČR: část 1, část 2

Podvečerní edukační blok 18.45 - 20.00 hod. (restaurace - hotel Akademie  a vila Jarmila)"WINE CATHEDRAL"

Společenský večer u muziky od 20.30 hod. (vinný sklep - vila Jarmila)Sobota 21.4.2007

Snídaně se podává od 7.00 do 8.30 hod.

8.30 - 10.15 hod.

A: Přehledy & CMG rok 2006 (Modrý salonek II. patro)

Řídí: R. Hájek a H. Šajgalíková 

 1. Zpráva o činnosti CMG Občanského sdružení (R. Hájek) 7 minut
 2. Zpráva revizní komise CMG OS (J. Minařík) 7 minut
 3. Činnost Slovenskej Myelómovej Spoločnosti (H. Šajgalíková) 7 minut
 4. Plány CMG pro období 2007 - 2008 (R. Hájek) 10 minut

B: Dostupnost nových léků v ČR

Řídí: V. Ščudla a I. Špička

 1. VELCADE - nejvýznamnější nové výsledky klinických studií a zkušenosti s léčbou v ČR (I. Špička) 10 minut
 2. THALIDOMID - nejvýznamnější nové výsledky klinických studií a zkušenosti s léčbou v ČR (J. Minařík)  10 minut  
 3. Klinické studie aktivní v ČR - přehled (E. Gregora) 10 minut

C: Guidelines pro léčbu MM v ČR a SR v roce 2007

Řídí: Z. Adam a V. Maisnar

 1. Změna v diagnostických kritériích a kritériích léčebné odpovědi (V. Maisnar) 10 minut
 2. Změna v indikaci léků a doporučené postupy na základě guidelines v roce 2007 (R. Hájek) 15 minut
 3. Serum Free Light Chain Measurement: Recent Developments (Graham Mead; Department of Imunology, The University of Birmingham, UK) 20 minut

8.30 - 10.15 hod.

D: Cytogenetika a FISH u myelomu (Zelený salonek III. patro)

Řídí: K. Michalová, P. Kuglík

Molekulárně cytogenetická analýza značených plazmatických buněk a prognostický význam chromozomových aberací u MM - výsledky řešení grantů jednotlivými cytogenetickými pracovišti.

Přestávka 10.15 - 10.30 hod.

 

10.30 - 12.00 hod.

E: AKTIVNÍ a PLÁNOVANÉ PROGRAMY CMG (Modrý salonek II. patro)

Řídí: J. Straub a Z. Zemanová

 1. Výsledky klinické studie CMG 2002 (R. Hájek) 15 minut
 2. Vyhodnocení FISH u nemocných s myelomem ve studii CMG 2002 (Z. Zemanová) 15 minut
 3. Zahájení programu RMG (sponzor: fi Novartis) Registr of Monoclonal Gammpathies (V. Maisnar) 15 minut
 4. Zahájení programu DiLi (sponzor: fi Janssen Cilag) Early Diagnosis & Better Quality of Life (Z. Adam a J. Straub) 15 minut 

F: Edukační blok: Bolest a její léčba u mnohočetného myelomu 

Řídí: E. Gregora 

 1. Nádorová bolest: patofyziologie a léčení nádorové bolesti obecně
 2. Nádorová bolest u myelomu: diagnostika a léčení (D. Vondráčková; FN Bulovka, Praha) 25 minut


11.55 hod. Hodnocení (S. Vostrejšová)

Oběd 12.00 až 14.00 hod.

WORKSHOP

14.00 - 16.00 hod. (Zelený salonek - 3. patro)

Výzkumné aktivity u monoklonálních gamapatií v ČR a EU - možnosti spolupráce

Řídí: R. Hájek a P. Kuglík

 • Analýza možností pro výzkum u MM v EU a centrální Evropě na základě potenciálu aktivních projektů pro období 2007 - 2011 v ČR s přihlédnutím k novým technologiím 

Centrum základního výzkumu pro monoklonální gamapatie a mnohočetný myelom
a
V
ýzkumný záměr "Od klasických prognostických markerů ke klinicky aplikovatelným farmakogenomickým a farmakoproteomickým projektům u MM a MGUS".

Představení a diskuse: R. Hájek a J. Vigášová 20 minut 

Představení a diskuse: S. Dudová, I. Burešová a R. Zaoralová 15 minut

Představení a diskuse: S. Dudová 15 minut

 • FISH panel u MM pro centrální Evropu

Představení a diskuse: P. Kuglík 15 minut

Prioritní projekty CMG s možností propojení výzkumu a kliniky

Představení a diskuse: R. Hájek 15 minut

 • Diskuse

16.00 hod. Závěr setkání

20. 4. 2007