VI. Národní workshop Mnohočetný myelom a roční setkání České myelomové skupiny 18.4.-19.4.2008

Program, přednášky v PDF, fotografie

  17.4.2008, 19:00 — 19.4.2008, 17:00
 Velké Bílovice

SOUHRN

Čtvrtek 17.4.2008

Schůzka předsednictva CMG a ČHS: 19 hod.

Pátek 18.4.2008

8.00 - 15.00 Schůzka předsednictva CMG (VIP salonek 3. patro)
9.30 - 15.00 Schůzka předsednictva ČHS (Zelený salonek 3. patro)
9.00 - 15.00 Schůzka výzkumných sester a datamanažerek (PC učebna 1. patro)

9.00 Zahájení
9.05 - 9.20 Good Clinical Practice (S. Vostrejšová)
9.20 - 9.45 Transport vzorků pro studii CMG 2008 ČR, EU (P. Vidláková)
9.45 - 10.00 Přestávka
10.00 - 10.30 Databáze RMG - zkušenosti v praxi (V. Komínek)
10.30 - 11.00 Datová lišta (K. Krésová)
11.00 - 11.30 Compossionate Use Programme - role datamanažerek (L. Bulejová)
11.30 - 12.30 Diskuze
12.00 - 14.00 Oběd
14.00 - 14.30 Klinické studie z pohledu výzkumné sestry (E. Vetešníková)
14.30 - 15.00 Průběh klinických studii na Slovensku (J. Bocková)
15.00 Ukončení

15.30 - 17.00 Schůzka organizačního výboru sjezdu ve Špindlerově Mlýně (Zelený salonek 3. patro)
17.00 - 19.00 Workshop firmy Janssen - Cilag (Zelený salonek 2. patro)

 

Slavnostní zahájení od 20. hod (Modrý salonek 2. patro)

 

Vyzvaná přednáška: Současné možnosti vyšetřování chromozomálních aberací u  mnohočetného myelomu a výstupy z jejich hodnocení v rámci projektů CMG

přednáší:

Doc. RNDr. Petr Kuglík, CSc.
Ústav experimentální biologie Přírodovědecké fakulty MU Brno

Doc. RNDr. Zuzana Zemanová, CSc.
Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky LF UK a VFN

 

 

Společenský večer 18. 4. 2008 od 20.30 hod. (vila Jarmila)

 

Sobota 19.4.2008

Program - Roční setkání České myelomové skupiny

8.15 - 10.15
A: Přehledy & CMG rok 2007 (Modrý salonek 2. patro)
Řídí: R. Hájek a J. Minařík

1. Zpráva o činnosti CMG Občanského sdružení (R. Hájek) 7 minut
2. Zpráva revizní komise CMG OS (J. Minařík) 7 minut
3. Plány CMG pro období 2008 - 2009 (R. Hájek) 7 minut
4. Diskuse

 

B: Edukační blok: Bisfosfonáty a kostní nemoc (Modrý salonek 2. patro)
Řídí: V.Ščudla a Z.Adam

5. Současný pohled na patogenezu a rozpoznání myelomové kostní nemoci (V.Ščudla, Z.Adam) 12 minut
6. Bisfosfonáty - volba preparátu (Z. Adam, V. Ščudla) 12 minut
7. Úspěšná prevence vzniku osteonekrózy - analýza dopadů preventivních opatření v Brně a doporučení CMG (L.Pour) 7 minut

 

8.30 - 10.15
C: Cytogenetika a FISH u mnohočetného myelomu (Zelený salonek 3. patro)
Řídí: Z. Zemanová a P. Kuglík

Specialisté na problematiku cytogenetiky a FISH u myelomu se scházejí s cílem zhodnotit šestý rok spolupráce

 

8.30 - 10.15
D: Neurologická problematika neuropatií u mnohočetného myelomu (VIP salonek 3. patro)
Řídí: Z.Ambler, I.Špička,

Specialisté z oboru neurologie se scházejí s cílem najít v rámci ČR společné náměty při řešení léky indikované neuropatie u mnohočetného myelomu

 

10.15 - 10.30 Přestávka

10.30 - 12.00
E: Databáze a společné studie a analýzy CMG (Modrý salonek 2. patro)
Řídí: V. Maisnar a E.Gregora

8. Projekt RMG: Register of Monoclonal Gammopathies (V. Maisnar) 15 minut
9. Přehled klinických studií u MM v ČR (E.Gregora) 10 minut
10. Přehled aktivních společných projektů a analýz (R.Hájek) 10 minut
11. Prognostický význam amplifikace 1q21 u nemocných s MM při použití nových léků (P. Němec) 10 minut

 

F: Projekty zaměřené na časnou diagnostiku a kvalitu života (Modrý salonek 2. patro)
Řídí: J. Straub, Z.Ambler

12. Projekt CRAB - časnou diagnostikou k lepší kvalitě života (J. Straub) 12 minut
13. Lázně & mnohočetný myelom (J.Vrabec, ředitel lázní Karlova Studánka) 12 minut
14. Diagnostika senzitivní neuropatie (J.Bednařík) 12 minut
15. Problematika neuropatie - návrhy panelu expertů (mluvčí skupiny) 12 minut
11.55 Hodnocení (L. Ficeková)
12.00 - 14.00 Oběd

 

14.00 - 16.00

WORKSHOP České myelomové skupiny: Léčebné standardy v roce 2008 & Organizace léčby MM v ČR (Zelený salonek 3. patro)
Řídí: R. Hájek a V. Ščudla

IMIDs - Thalidomid a Revlimid
Výsledky randomizovaných studií s thalidomidem u seniorů (J.Minařík) 12 min.
Přehled nejvýznamnějších klinických studií s lenalidomidem (M. Holánek) 12 min.

Nové léky v indukční fázi u transplantovaných nemocných a MM
Výsledky studií u juniorů a protokol studie CMG 2008 (R.Hájek) 15 min.

Léčebné standardy v ČR a změny v GUIDELINES 2008
Nová doporučení léčby MM v ČR - nejvýznamnější změny (V. Maisnar) 12 min

Organizace léčby MM v ČR od roku 2008
Návrh organizace léčby - aktuální stav a diskuze (R.Hájek) 15 min.

Diskuze a ukončení WORKSHOPU

18. 4. 2008