Brožurky „Klinické studie a myelom“, „Léčba thalidomidem“, „Léčba Velcade“, „Mnohočetný myelom - Stručný průvodce pro pacienty a jejich blízké“

  16. 4. 2003 — 16. 10. 2015
 Brno

16. 4. 2003