Česká myelomová skupina
Hlavním cílem spolku CMG je organizace a koordinace výzkumu a klinických aktivit
v České republice v oblasti mnohočetného myelomu.
25. 10. 2023
CMG
CMG012022

CMG012022

Je nám potěšením oznámit, že na hematoonkologických centrech po celé České republice aktuálně probíhá první akademická studie České myelomové skupiny. Jedná se o studii fáze 2 hodnotící belantamab mafodotin v kombinaci s bortezomibem a dexamethasone u pacientů s relabovaným/refrakterním mnohočetným myelomem. Jsme rádi, že můžeme našim pacientům touto cestou nabídnout účinný moderní režim, který v České republice není standardně hrazen ze zdravotního pojištění.
Děkujeme lékařům, sestřičkám a datamanažerům všech zúčastněných center (FN Hradec Králové, FN Plzeň, FN Brno, FN Královské Vinohrady, FN Olomouc a Všeobecné FN v Praze, FN Ostrava) za jejich práci a dále firmě URSAPHARM za dodání očních kapek jakožto nedílnou součást podpůrné léčby v tomto léčebném režimu.

11. 6. 2022
ČR

Seznam rehabilitačních pracovišť a fyzioterapeutů proškolených pro pacienty s MM

Důležitou součástí léčby myelomu je i podpůrná rehabilitační léčba. Většina fyzioterapeutů se však s touto diagnózou téměř nesetká, a proto se i liší jejich přistup k těmto pacientům. Někteří nešetrným přístupem mohou pacienta poškodit, jiní díky přehnaným obavám indikují jen spíše relaxační procedury. Ve snaze seznámit rehabilitační lékaře a fyzioterapeuty s myelomem, jeho specifiky týkajícími se jak postižení skeletu, tak vedlejších účinků léčby – např. polyneuropatii, proběhla ve spolupráci s Českou myelomovou skupinou pod vedením Mgr. P. Straubové a MUDr. J. Strauba  série odborných kurzů. Cílem těchto školení bylo vytvořit tým zkušených fyzioterapeutů schopných co nejefektivněji nastavit  rehabilitační léčbu u pacienta s myelomem.


» Archiv | Národní worskhop | Workshopy | Semináře | Pacientské semináře | Pro pacienty

Fyzioterapie u pacientů s mnohočetným myelomem (školení fyzioterapeutů)