Setkání v Čejkovicích 1.4.-2.4.2005

Program a přednášky v PDF

  1.4.2005, 14:00 — 2.4.2005, 16:15
 Čejkovice

Čtvrtek 31.3.2005

Schůzka předsednictva CMG: 19.00 hod.

Pátek 1.4.2005

Schůzka předsednictva CMG: 8.00 - 14.00 hod.
Ubytování od 14.00 hod.
(registrace pro všechny ubytovací kapacity v recepci hotelu Zámek Čejkovice).
Parkování v bočním nádvoří objektu. Ubytování od 13.00 hod

Slavnostní zahájení 18.00 hod. (Lovecký salónek - 1. patro)

V. Ščudla (Olomouc): "Mnohočetný myelom - co nového v posledním půl století?"

Podvečerní edukační blok 18.45-20.00 hod. (hotel Zámek Čejkovice)
"WINE CATHEDRAL"
Společenský večer u muziky od 20.30 hod. (Templářský sklep naproti zámečku)

 

Sobota 2.4.2005

8.30 - 9.30 hod.

A: Přehledy & CMG (Lovecký salónek - 1. patro)

Řídí: V. Ščudla, E. Tóthová

 1. Zpráva o činnosti CMG občanského sdružení (V. Ščudla) 12 minut
 2. Zpráva revizní komise CMG OS (L. Novosadová) 7 minut
 3. Zpráva o činnosti CMG nadačního fondu (K. Stuchlíková/I. Mareschová) 7 minut
 4. Publikační aktivity CMG 2001-2005 (J. Bačovský) 7 minut
 5. Thalidomid v léčbě MM - nová data a jeho dostupnost v ČR a SR (J. Straub/R. Hájek/M. Krejčí) 10 minut
 6. Plány CMG pro období 2005-2006 (R. Hájek) 10 minut
 7. Diskuse

9.45 - 10.45 hod.

B-1: Cytogenetika a FISH u myelomu

(Salónek dohody - ve vinárně)

Řídí: K. Michalová, A. Oltová

Specialisté na problematiku cytogenetiky a FISH u myelomu se scházejí s cílem zhodnotit druhý rok spolupráce

 1. Úspěšnost vyhodnocení FISH u nemocných s myelomem ve studii CMG 2002 (Z. Zemanová)
 2. Organizace výzkumného grantu 2004-2006 (Z. Zemanová)
 3. Zpráva z jednání EMN Myeloma workshop (H. Filková)
 4. Cytogenetická vyšetření u pacientů s MM za rok 2004 (J. Skruhovcová, H. Fischlová, M. Hrubá)
 5. Jiné možnosti spolupráce s využitím potenciálu nastavené spolupráce u myelomu (diskuse všichni)


9.45 - 11.45 hod.

B-2: Operativní a konzervativní řešení kostních komplikací mnohočetného myelomu

(Růžový salonek důvěry - vedle Loveckého salónku)

Řídí: Z. Adam, R. Chaloupka

Specialisté v oblasti ortopedie, neurochirurgie a radiologie se scházejí s cílem koordinace této problematiky u MM v ČR a SR.


9.45 - 10.45 hod.

C: Klinická studie CMG 2002

(Lovecký salónek - 1. patro)

Řídí: M. Mistrík, E. Gregora

 1. Analýza kompletnosti dat statistického centra (A. Svobodník) 7 minut
 2. Hlášení a četnost SAE (K. Havlíková) 7 minut
 3. Monitorace nemocných ve studii CMG 2002 ( J. Schwarzová, E. Hostýnová) 10 minut
 4. Konsolidační léčba CED - tolerance a toxicita (E. Gregora) 7 minut
 5. Analýza účinnosti profylaxe TEN zavedené v roce 2004 (R. Hájek), II. část 7 minut
 6. Praktické aspekty klinické studie "Otázky a Odpovědi" (L. Walterová, E. Gregora) 12 minut
 7. Návrh doplňků klinického protokolu CMG 2002 (M. Krejčí) 7 minut

 

11.00 - 11.25 hod.

D: Zajištění standardizace a koordinace molekulárně-biologických a biochemických hodnocení pro potřebu studie CMG 2002

(Lovecký salónek - 1. patro)

Řídí: R. Hájek, K. Michalová

 1. Úvod do problematiky (R. Hájek) 5 minut
 2. Výsledky projektu standardizace hodnocení beta2 mikroglobulinu, albuminu a imunoglobulinu v centrech ČR (M.Tichý) 10 minut
 3. Úspěšnost vyhodnocení FISH u nemocných s myelomem ve studii CMG 2002 a organizace průběhu společného grantu (Z. Zemanová) 10 minut


11.25 - 12.40 hod.

E: Invazivní řešení kostního postižení

Řídí: Z. Adam, R. Chaloupka

 1. Přínos magnetické rezonance v diagnostice mnohočetného myelomu (J. Nekula) 12 minut
 2. Problematika včasné diagnostiky páteřního postižení u nádorů z plazmatických buněk (S. Řehák) 8 minut
 3. Indikace k chirurgické léčbě, možnosti a limitace chirurgické léčby u nemocných s mnohočetným myelomem postihujícím páteř (V. Málek) 8 minut
 4. Zkušenosti Ortopedické kliniky FN Brno s operativou mnohočetného myelomu - páteře i končetin (R. Chaloupka) 12 minut
 5. Perkutánní vertebroplastiky u pacientů s mnohočetným myelomem (P. Ryška) 7 minut
 6. Perkutánní vertebroplastiky (J. Neubauer) 7 minut


12.40 hod. Hodnocení (S. Vostrejšová) 5 minut

12.45 - 14.00 hod. oběd (Vinárna Templářské sklepy)

WORKSHOP sponzorovaný firmou Janssen-Cilag ČR

14.00 - 16.00 hod. (Lovecký salónek - 1. patro)

F. Nové léky v léčbě mnohočetného myelomu - jak získat pro svého nemocného moderní účinný lék

Řídí: R. Hájek, I. Špička

 1. Úvod (V. Ščudla) 5 minut
 2. VELCADE - výsledky klinických studií (R. Hájek) 12 minut
 3. VELCADE - současné indikace a zkušenosti s léčbou v ČR (I. Špička) 10 minut
 4. VELCADE - zkušenosti s léčbou v SR (E. Tóthová) 8 minut
 5. VELCADE
 6. THALIDOMID
 7. "Case reports" léčby: JKE, JM, MD, MJU


Přestávka 15.00 - 15.15 hod.


PANEL: PREZENTACE NEMOCNÝCH A INDIKACE K LÉČBĚ NOVÝMI LÉKY

 1. Přehled klinických studií a programů s využitím nových léků v ČR a SR a základní principy spolupráce (R. Hájek) 7 minut
 2. Diskuse regionů nad vzájemnou spoluprací a indikací jednotlivých nemocných do studií a pro standardní léčbu relapsu thalidomidem a Velcade (všichni) 25-35 minut

16.15 hod. Závěr setkání (V. Ščudla)

1. 4. 2005