XI. národní workshop Mnohočetný myelom a roční setkání České myelomové skupiny 26. – 27.2013 v Mikulově

Konference byla podpořena projektem OP VK, CZ 1.07/2.3.00/20.0046 „Mezinárodní centrum pro výzkum a vzdělávání v oblasti hematoonkologie a monoklonálních gamapatií“. Program

  26.4.2013, 9:00 — 27.4.2013, 17:00
 Mikulov

V rámci workshopu CMG věnovanému amyloidózám vystoupil, kromě expertů z České republiky, profesor Giovanni Palladini, který je jedním z předních expertů v oblasti léčby amyloidózy a jeho pracoviště v Pavii (Itálie) je známé svojí unikátní organizací péče o pacienty s raritním onemocněním.

Pátek 26.4.2013

Edukační blok předsednictva CMG – analýzy projektů

Výzkumné projekty „MGUS“ a aktuální analýzy (V. Maisnar, R. Hájek,V. Ščudla)
Projekt HevyLite – aktuální stav (T. Pika)
Nový stratifikační model pro MGUS/asymptomatický myelom (V. Sandecká)
Využití array CGH u MGUS – update (A. Mikulášová)
miRNA u MGUS (S. Ševčíková)
Amyloidóza vs. MGUS (R. Hájek)
Klinické studie MM v ČR – aktuální analýza a přehled (E. Gregora)
Klinická studie CMG EMN 02/HO 95 MM (R. Hájek)

Program „Akční plán Amyloidóza 2013“ – analýza pokroku aktivit
Guidelines - diagnostika (V. Ščudla. T. Pika, R. Hájek)
Guidelines – léčba (M. Krejčí, Z. Adam)
Registr a web – aktuální stav a odsouhlasení setu parametrů (T. Pika, R. Hájek, zástupce IBA)
Diagnostika typu AL – proteomika (A. Potáčová)
Diagnostika vrozených AL – genomika (Z. Kufová)
Edukační semináře AL - 2013 (A. Janotová)

Nové výzkumné projekty pro rok 2013-15
ČÁST 1: PREKLINICKÉ PROJEKTY
Přehled preklinických výzkumných projektů (A. Potáčová)
Nové potencionální projekty

ČÁST 2: KLINICKÉ PROJEKTY
Minimal Residual Disease a konsolidační léčba
Minimal Residual Disease na PET/CT a cílená radioterapie (R. Hájek)
Proof & Principle – teorie subklonů a jejich rotace v klinické praxi (R. Hájek)
Nové potencionální projekty

Edukační blok výzkumných sester a datamanažerek
Jak zvládat psychologickou zátěž na pracovišti – část 1 a 2 (P. Bučková)
Databáze RMG – zhodnocení celoroční práce, plán na další období, problémy při zadávání komplikované léčby – individuální řešení (J. Pelcová)
Studie EMN02/HO95MM – amendment protokolu, seznámení se změnami (I. Buchtová)
Transport vzorků pro studii EMN02/HO95MM (D. Kyjovská)
Klub pacientů mnohočetný myelom – jak pokračuje spolupráce (A. Onderková)

EDUKAČNÍ WORKSHOP „Role IMIDů v léčbě mnohočetného myelomu“
Imunomodulační léky a jejich kombinace u mnohočetného myelomu: výhled pro období 2014-2016 (R. Hájek)
Léčba relapsu myelomu se sekundárním MDS - kazuistika (J. Straub)
Přínos kontinuální léčby lenalidomidem u pacientů s rrMM (V. Maisnar)
Pětiletá úspěšná léčba lenalidomidem – kazuistika (J. Straub)
Jak dosáhnout maximalizace efektu léčby lenalidomidem? Cíle vs. realita (I. Špička)
Účinná léčba staršího, těžce předléčeného pacienta lenalidomidem - kazuistika (J. Bačovský)
Využití léčebného potenciálu lenalidomidu u starších pacientů - kazuistika (L. Pour)

Slavnostní zahájení proběhlo tradičně v Nástupním sále a na úvod vystoupila Základní umělecká škola Mikulov.

Program pokračoval vyzvanou přednáškou prof. MUDr. Zdeňka Adama, CSc. „Vývoj léčby pacientů s mnohočetným myelomem a se vzácnými nemocemi od roku 1990 do současnosti“ z Interní hematologické a onkologické kliniky FN Brno a panu profesorovi Česká myelomová skupina udělila Čestné uznání prof. Otty Kahlera za dlouhodobý přínos k rozvoji diagnostiky, léčby a výzkumu mnohočetného myelomu a monoklonální gamapatie nejistého významu v České republice.

Vývoj léčby pacientů s mnohočetným myelomem a se vzácnými nemocemi od roku 1990 do současnosti (Z. Adam)

Sobota 27.4.2013 

Roční zasedání České myelomové skupiny, o.s.
Výroční zpráva organizace CMG (R. Hájek)
Zpráva revizní komise (M. Krejčí)

Klinická část: Edukační blok I.
Vývoj inhibitorů proteasomu za posledních 10 let a Velcade – analýza výsledků léčby v ČR od roku 2007 (R. Hájek)
Aktivní klinické studie v ČR (E. Gregora)
Doporučené léčebné strategie v roce 2013 (V. Maisnar)
HevyLite - co nového z hlediska potenciálního přínosu pro klinickou praxi (V. Ščudla, T. Pika, P. Lochman)

Klinická část: Edukační blok II.
Solitární plazmocytom (T. Pika)
Nesekreční mnohočetný myelom (J. Straub)
Plasmocelulární leukémie (R. Hájek)

Výzkumná část a zprávy z laboratorních pracovních skupin
Standardizace flowcytometrie u MM/MGUS v ČR (P. Všianská)
Výsledky standardizace HevyLite (J. Vávrová)
Zpráva cytogenetické pracovní skupiny (A. Mikulášová)

Workshop CMG: Komplexní program CMG: diagnostika a léčba amyloidóz v ČR
Amyloidosis – challenging issues in the year 2013 (G. Palladini)
Diagnostický algoritmus u amyloidóz (T. Pika)
Diagnostika amyloidózy z pohledu patologa (P. Látalová, P. Flodr, M. Tichý)
Diagnostika poškození srdce amyloidem (T. Paleček)
Diagnostika poškození ledvin a léčebná opatření při poškození ledvin (R. Ryšavá)
Transplantace srdce u nemocných s amyloidózou (J. Krejčí)
Léčebné možnosti ve světě a v ČR (Z. Adam, M. Krejčí)
Co všechno se musí stát, abychom péči o nemocné s amyloidózou dostali v ČR na standardní úroveň referenčních států ve světě? (R. Hájek)


Fotogalerie

1. 3. 2013