II. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele v roce 2006

Druhý "Vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele", úspěšně proběhl 1. a 2. září 2006 v Poděbradech. Seminář uspořádala Česká myelomová skupina (CMG), nadační fond ve spolupráci s The International Myloma Foundation za laskavé finanční podpory společností Janssen-Cilag a Novartis.
Akce se zúčastnilo 64 nemocných a 58 rodinných příslušníků a přátel. 79% účastníků využilo možnosti bydlet v místě konání semináře (hotel Bellevue, hotel Park) a mohli tak v předvečer semináře povečeřet a posedět ve velmi přátelské a neformální atmosféře, k níž kromě příjemného prostředí a pěkného počasí přispělo vystoupení šansonierky.

  1.9.2006, 8:30 — 2.9.2006, 16:30
 Poděbrady

Odborná část semináře byla zahájena v sobotu v 8,30 hod. představením realizačního týmu a prezentací o České myelomové skupině, nadačním fondu, kterou přednesl předseda správní rady prof. MUDr. Roman Hájek, CSc. Dále následovaly přednášky týkající se základních informací o příznacích a léčbě mnohočetného myelomu a přednesli je přední odborníci na léčbu mnohočetného myelomu v České a Slovenské republice.  


Příspěvky, které na semináři zazněly

 V letošním roce jsme měli to potěšení přivítat hosty ze zahraničí. Přijela prezidentka IMF Susie Novis a tvůrce stále ještě používaného stávajícího stážovacího systému pro mnohočetný myelom - Dr. Brian Durie z Los Angeles. Dále jsme přivítali zástupce pacientských organizací, z Německa paní ing. Gizellu Kapustovou a ze Slovenska paní Elenu Garajovou.  

V odpolední části se účastníci rozdělili do tří skupin podle témat, o která měli zájem. Jedna celá diskusní skupina byla věnována péči o rodinné příslušníky. Diskuse byli přítomni i dva kliničtí psychologové a atmosféra byla velmi emocionálně zabarvená.

Odpolední rozhovory byly velmi otevřené a čas pro ně vymezený byl vzhledem k velkému počtu dotazů příliš krátký.

Seminář byl ukončen v 16,30 hod., kdy na přítomné již čekal autobus a všichni se vydali ve většině případů na dalekou cestu domů.

Celkově byl o tuto akci velký zájem a vzhledem ke kapacitě přednáškového sálu a ubytovacích prostor nemohlo být vyhověno všem zájemcům. Dle hodnotících dotazníků by se 100% účastníků zúčastnilo podobného semináře znovu a uvítali by prodloužení akce. Pro organizátory je to velká výzva a třetí ročník semináře bude realizován s ohledem na tuto skutečnost. Při organizaci dalšího semináře budou organizátoři přihlížet také k připomínkám a komentářům, které měli účastnici možnost vyslovit či napsat a za něž velmi děkujeme.

Česká myelomová skupina, nadační fond děkuje za účast všem nemocným a jejich doprovodům, rovněž tak všem přednášejícím a diskutujícím v odpolední sekci a profesionálnímu a vstřícnému personálu hotelu Bellevue v Poděbradech.

Třetí ročník semináře je předběžně plánován na zaří 2007 a měl by se uskutečnit v Lednici.

Již nyní se těšíme na setkání.  

Videoprezentace (14 min) - pro rychlejší připojení (400 kb/s)

Videoprezentace (14 min) - pro pomalejší připojení (150 kb/s)

 

 

2. 9. 2006